Visar alla poster med taggen:jobb

Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Riksdagen har nu äntligen röstat för tonnagebeskattning, något som kommer stärka den svenska sjöfarten avsevärt. Tonnageskatten innebär att det skattepliktiga resultatet bestäms utifrån fartygens lastförmåga. Nu kommer skatteregler få mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut. Tonnageskatten kommer även vara frivillig – företag kan välja om de vill ansöka om tonnageskatt eller beskattas konventionellt, vilket gör det enklare…

Läs mer

Budgeten utvecklar den svenska modellen

Anna Johansson: Idag har jag varit i Göteborg och presenterat regeringens förslag till budget för 2017. Rubriken på budgeten är ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige” vilket jag tycker sammanfattar den bra. Vi har både i Göteborg och i Sverige tuffa utmaningar framför oss. Samtidigt som svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt så är…

Läs mer

Johan Büser: Äntligen CSN-lån för körkort

Alla ska ha möjlighet att ta körkort. Idag har många inte råd. Därför är regeringens förslag om CSN-finansierade körkort en viktig jämlikhetsreform för att ge unga framtidstro oavsett ekonomisk bakgrund. CSN-lån för körkort är ett av våra vallöften som nu är på väg att bli verklighet. Socialdemokratisk politik gör skillnad i människors vardag. Detta är…

Läs mer

Industrilandet Sverige nyindustrialiseras

Mattias Jonsson: Idag är det tre år sedan Fredrik Reinfeldt i Davos sa att svenska industriarbetare är ”basically gone”. Så fel han hade.  I år är temat för Davismötet ”Den fjärde industriella revolutionen”, och näringsminister Mikael Damberg har idag presenterat en nyindustrialiseringsstrategi som investerar i det som bygger Sverige starkt. Den svenska industrin står idag för en…

Läs mer

Johan Büser: Yrkesprogrammen behöver förändras för att leda till jobb

Johan Büser, riksdagsledamot: Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Västra Götaland är elever som gått byggprogrammet där nästan 60 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarkanden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på…

Läs mer

Studentjobb och kompetensförmedlingar- samverkan och forskning fler jobb och växande företag

Hur kan vi skapa fler innovativa och konkurrenskraftiga företag i Göteborgsregionen? Mycket pekar på att det behövs bättre strukturer för samverkan och forskning mellan akademi och näringsliv. I Göteborg finns det goda exempel där Göteborgs universitet såväl som Chalmers samverkat kring projekt med storföretag som Astra Zeneca och Volvo. Det gäller att vidareutveckla det som…

Läs mer

Mindre klasser, sommarskola och sommarjobb.

Cecilia Dalman Eek: Idag presenterade Socialdemokraterna förslag för att nå målen om bättre skolresultat och EU:s lägsta arbetslöshet. Idag går utvecklingen åt motsatta hållet med sjunkande resultat i skolan sex år i rad och en hög arbetslöshet. Varje år går fler elever ut grundskolan utan godkända betyg. Likvärdigheten minskar dramatiskt och föräldrarnas studievana är den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat. Men…

Läs mer
facebook Twitter Email