Visar alla poster med taggen:jämställdhet

Rätt till fri abort!

Alla ska ha rätten att bestämma över sina egna kroppar. Det låter klokt, inte sant? Ändå är abort förbjudet i 26 % av världens länder. Varje år dör ca 68 000 kvinnor i samband med att de genomgår en illegal abort. Så ska det inte vara.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning beskriver i fem punkter varför det är så viktigt att värna om rätten till fri abort och varför Sverige just därför måste våga stå upp för kvinnors rättigheter i ett globalt perspektiv. Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Med en…

Läs mer

Jämställdhet och jämlikhet i kulturens Göteborg

Nyligen lyssnade jag på en intervju med Evin Ahmad där hon väldigt träffande beskrev hur alla längtar till ställen där drömmar uppfylls, och hur hopplöst det kan kännas man undanhålls att få ta del av drömmen – vad det kan göra med en människa. All form av diskriminering försöker krossa drömmar och hopp. Därför måste…

Läs mer

Jämställdhet – internationell solidaritet

Jag kan fotfarande inte släppa tanken på videoklippet som spreds som en löpeld i sociala medier. Den polske högerextrema och konservativa EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke argumenterade i Europaparlamentet: – Kvinnor är svagare och mindre. De måste tjäna mindre eftersom de är mindre intelligenta än män. Den spanska EU-parlamentarikern Iratxe García reste upp sig och gick i motangrepp:…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Strategisk styrning för ökad jämställdhet

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män när det gäller makt och inflytande, utbildning, yrke, position, inkomster, lön och karriär, obetalt hem- och omsorgsarbete, våldsutsatthet och hälsa. Igår presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen – Makt, mål och myndighet- feministisk politik för en…

Läs mer

Satsa på tekniska innovationer för jämställt arbetsliv

Nya tekniska innovationer ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Tyvärr går alldeles för lite av dessa innovationssatsningar till kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor. Därför driver jag en riksdagsmotion för mer forskningsanslag till innovationer inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Tillverkningsindustrin har länge kunnat avsätta kapital till forskning och utveckling. Detta har resulterat i många nya innovationer…

Läs mer

Låt varje dag vara en internationell kvinnodag!

Jämställdhet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle och måste integreras i allt vi gör. Därför har vi socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier i Göteborg under lång tid arbetat målmedvetet för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla stadens verksamheter – många av dem kvinnodominerande där rätt till heltid inte är en självklarhet. En arbetsmarknad där kvinnor…

Läs mer

S-kongressen är i full gång

”När människor är som svagast måste samhället vara som starkast”- sa vår nyvalde partiordförande Stefan Löfven i sitt installationstal igår på Svenska mässan i Göteborg. Det är på denna princip mitt arbete som kommunalråd med ansvar för de sociala frågorna måste bygga. För det krävs en hel apparat av åtgärder i form av stödfunktioner vid…

Läs mer

Rättvis RUT?

I en radiointervju med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni kommer frågan om förslaget om RUT-avdrag för läxläsning och ministerns svar på hur detta främjar jämställdheten är tämligen obegripligt. För mig är faktiskt hela förslaget obegripligt dessutom. Om vi ser, vilket vi gör idag, att skolresultaten blir sämre och att allt fler ungdomar lämnar skolan utan fullständiga betyg,…

Läs mer
facebook Twitter Email