Visar alla poster med taggen:#gbgftw #greenhackgbg #parklet

Johan Nyhus (S): Hur skulle du utforma framtidens parklets?

I sommar har Göteborg kört ett pilotprojekt med så kallade parklets, eller som vi kallar dem i Göteborg: P-parker. Nu vill jag höra dina tankar på vad för slags parklets vi ska ha i framtiden. Konceptet är enkelt. Man omvandlar enstaka parkeringsplatser vid välbefolkade trottoarkanter till små kompakta rekreationsytor av olika slag. Tanken är att…

Läs mer
facebook Twitter Email