Visar alla poster med taggen:Bostäder

Samarbete behövs för ökat bostadsbyggande

Shadiye Heydari: Tillsammans kan vi bygga ett bättre Sverige. Regeringens utspel idag om nya bostadsrefomer är helt rätt.  För att fler skall kunna få arbete och för att hantera flyktingmottagandet behöver vi fler bostäder, och det snabbt. Boverket uppskattning att det behövs över 700 000 nya bostäder till år 2025 tror jag stämmer. Men med nuvarande byggtakt…

Läs mer

Mattias Jonsson: Bygg fler bostäder för att klara jobben

Mattias Jonsson: Ikväll beslutar kommunfullmäktige i Göteborg om budget för 2015. Vi behöver bygga fler bostäder om vi ska klara jobben. Vi socialdemokrater har som nationellt mål att till år 2020 öka antalet personer som arbetar så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att fler ska hitta jobb måste bostadsbristen minska. I…

Läs mer

Bostadsbristen måste upp på den nationella dagordningen

Det märks att bostadsbristen blir en allt hetare fråga runt om i landet. Omkring hälften av alla landets kommuner har brist på bostäder och allra svårast är det för dem som försöker etablera sig bostadsmarknaden, varav många är ungdomar. Bostadsbristen gör sig särskilt påmind nu på hösten när många nyinflyttade studenter letar boende. Att Göteborg…

Läs mer

Ali får ny bostad, Mölndal får forskningscentrum

Det var ju inte direkt någon värme när vi stod där uppe i Sjumilaparken idag och skulle ta det första spadtaget (eller snarare första sprängningen) för det som så småningom ska bli ett 60-tal bostäder i form av småhus. Vinden ven och dammet yrde över den vackra platån men de flesta såg glada och nöjda…

Läs mer

Äntligen Älvstaden

På kommunfullmäktige i kväll var det dags att besluta om vision och strategi för Centrala Älvstaden. Efter ett par år av funderande, diskuterande, sopplunchande, promenerande och deltagande har framtidens stadskärna tagit form. Det har varit en bra resa med många deltagande som alla ska ha stort tack. Det har inte bara gett oss en gemensam…

Läs mer

Stadsprat

Jag tog möjligheten i morse att träffa Martha Schwartz, professor på Harvard, USA och som undervisar i bland annat stadsplanering. Hon har låtit en grupp studenter grunna på hur vår Frihamn kan användas på bästa sätt, både för oss som redan bor här men också som attraktion för omvärlden. De tiotal förslag som kom från…

Läs mer

Missar vi vårt mål om bostadsbyggandet?

Prognoserna från Konjunkturinstitutet, Svensk byggindustri och arbetsförmedlingen talar sitt tydliga språk. Bostadsproduktionen kommer att minska med ca 7 % under 2012 vilket motsvarar 1 400 färre bostäder jämfört med ifjol. Detta gör att det bara kommer att starta ca 23 000 bostäder i Sverige under året. Jag kan konstatera att den borgliga politiken nu på ett påtagligt…

Läs mer

Positiva bekymmer!

En än gång kan vi konstatera att Göteborg är en grymt trevlig stad att bo och leva i. Nu har vi ökat med flera tusen igen och inflyttningen fortsätter. Under 2011 blev vi inte mindre är 6 632 nya Göteborgare och som jag skrivit tidigare i min blogg så är man Göteborgare om man är född…

Läs mer

Går det att få billiga hyror i Sverige!

Jag läste i Göteborgs posten för några dagar sedan att hyrorna skall höjas igen. Samtidigt läser jag i samma tidning att vinsterna är höga inom bostadssektorn och då framförallt inom det privata beståndet. Som exempel lyfts Wallenstam fram som har  låg nöjdhet bland hyresgästerna och höjer hyran med 2,25% . Stena fastigheter är ett annat exempel som…

Läs mer

Vår länsstyrelse i bottenskiktet

Sitter och läser den rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterade i somras om länsstyrelsens handläggningstider när det gäller överklagande av detaljplaner och bygglov. Undersökningen gjordes med anledning av att man den 2 maj 2011 ändrat plan- och bygglagen med innebörden att skärpa kraven när det gäller kommunens handläggning i bygglovsprocessen. Nu ska man hantera…

Läs mer
facebook Twitter Email