Vår länsstyrelse i bottenskiktet

Sitter och läser den rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterade i somras om länsstyrelsens handläggningstider när det gäller överklagande av detaljplaner och bygglov. Undersökningen gjordes med anledning av att man den 2 maj 2011 ändrat plan- och bygglagen med innebörden att skärpa kraven när det gäller kommunens handläggning i bygglovsprocessen. Nu ska man hantera…

Läs mer

När beslut måste tas

I går fattade Got Events styrelse ett enhälligt beslut att låna ut 20 miljoner till Frölunda Hockey (FHC). Efter att bl.a. ha tagit del av läsarkommentarerna på tidningarnas websidor vill jag som ordförande i Got Event här göra några förtydliganden. För det första grundar sig beslutet på en strikt affärsmässig bedömning av vad som är…

Läs mer

Något har hänt i Göteborg!

Det går bra för Göteborg. Det är glädjande att Göteborg är en populär stad att vistas & bo i och inte minst flytta till. Det är så klart positivt samtidigt som det ställer krav på oss politiker. Prognoserna om tillväxten av nya ”Göteborgare” slår rekord. Bara i år talar vi om en ökning med ca…

Läs mer

”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket”

Den senaste veckan har det varit stor uppmärksamhet kring ett antal privat drivna (men offentligt finansierade) äldreboenden som gravt misskött sitt uppdrag att ge gamla människor god omvårdnad. Att en verksamhet är offentligt driven är ingen garanti för att den håller hög kvalitet. Till det krävs resurser, ett gott ledarskap, personal med rätt utbildning, rätt…

Läs mer

En camino

Hoy empiezo a escribir mi blog en español.  Muchos se preguntaran porque en español y no en sueco que es el idioma que todos hablan aquí en Gotemburgo. La razón es simple: el español es mi idioma materno y yo quiero dirigirme a todos aquellos que estudian español, que hablan español y para alguno que…

Läs mer
facebook Twitter Email