Om sgoteborg

Den här bloggen tillhör Socialdemokraterna i Göteborg. Vi tror att framtidens Göteborg är en stad där gemenskap och ansvar ger alla människor framtidstro och mod att förverkliga sina drömmar. Vi vill ha en stad där alla får plats och behövs, oavsett vilken bakgrund du har.

Göteborg socialdemokratiska partidistrikt är tillika en egen arbetarekommun och omfattar Göteborgs kommun. Vi är cirka 4 200 medlemmar fördelade på tio stadsdelskretsar och cirka 100 föreningar.

facebook Twitter Email