Kontakt

Du når Socialdemokraterna i Göteborg på följande sätt:
Besöksadress: Järntorget 8
Tel: 031-33963 00.
Webb: www.socialdemokraterna.se/goteborg
E-post: [email protected]

facebook Twitter Email