Sociala frågor

Ett socialt Europa

De sociala frågorna är viktiga när vi bygger framtidens hållbara Europa. Den europeiska unionen kan inte bara handla om konkurrens och marknad utan också om lika möjligheter till jobb, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet.

På EU-toppmötet i Göteborg den 17 november om rättvisa jobb och tillväxt ska det beslutas om den sociala pelaren. Den innehåller 20 principer om rätten till utbildning och livslångt lärande, säkra anställningar och jämställdhet mellan könen. Det handlar också om lika förutsättningar oavsett ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning, skäliga pensioner och tillgång till sjukvård…

Läs mer

Alliansen i Göteborg säger nej till bättre skydd mot diskriminering och förstärkt minoritetspolitik

Min utgångspunkt är att ingen människa någonsin ska behöva uppleva diskriminering. Tyvärr ser samhället inte ut så och jag välkomnar verkligen alla förslag som främjar det antidiskriminerade arbetet i vårt samhälle. Förslag som bidrar till kampen mot diskriminering. På dagens kommunstyrelsemöte behandlades två remisser från Kulturdepartementet som handlade om bättre skydd mot diskriminering och minoriteters rättigheter….

Läs mer

På väg till Global Mayors Summit i New York

“Everything we’re doing to make this a fairer city, a city of opportunity, rests on the work we do to keep people safe.” Orden är Bill de Blasios, borgmästare för New York, men kunde lika gärna handla om Göteborg och vårt arbete för en jämlikt och trygg stad där alla ska ges möjlighet att förverkliga sina…

Läs mer

Johan Büser: Stärk stjärnfamiljers möjligheter för adoption

Dagens familj är inte självklart en kärnfamilj med mamma, pappa och barn. Det finns många olika typer av familjekonstellationer där ingen är mer rätt än någon annan. Att välja kärleken och att välja att leva tillsammans ska värnas om. Sedan 2003 har samkönade par rätt att adoptera barn. Dock är det endast ett fåtal länder…

Läs mer

Shadiye Heydari: Bekämpa kriminalitet – stoppa spelmissbruket

En ändring av regelverket för spelreklam behövs för att stoppa ökningen av spelmissbruk. Jag tycker det är absurt att kunna spela med lånade pengar eller kreditkort. Spelmissbruk leder till kriminalitet och därmed skapar en otrygg stad. Jag är väldig bekymrad över ökningen av spelreklam i TV, speciellt spelreklam där olika bolag erbjuder spel med kreditkort….

Läs mer

På Språngbrädan

Häromdagen tog jag spårvagnen till Frölunda Torg och vandrade sedan över gångbron till Topasgatan 58, där Västra Göteborgs socialkontor ligger. Efter en rundvandring där jag fick träffa och prata med några av de som arbetar på kontoret så satte jag mig ner för ett längre samtal med socialchef Katarina Beerman och hennes medarbetare Sofia Gustafsson…

Läs mer

Dags att växla upp i kampen mot narkotikamissbruket

Marina Johansson: Narkotikamissbruket är ett av vårt samhälles största gissel. Det orsakar ett fruktansvärt mänskligt lidande och leder till enorma kostnader på många olika områden. Vi har därför alla ett gemensamt intresse av att förebygga, förhindra och erbjuda vägar ut ur missbruket. Varje dag görs också stora insatser för att motverka narkotikamissbruk och förhindra narkotikarelaterade…

Läs mer

Marina Johansson: Tryggare Göteborg

Idag presenteras det nya trygghetssamarbetet mellan polisen och Göteborgs stad. Polisen och staden har sedan tidigare ett nära samarbete när det gäller trygghetsfrågor och nu fördjupar och förstärker vi vår samverkan ytterligare ute i alla stadsdelar. Viktiga delar av detta är kontinuerliga avstämningar av lägesbilden varannan vecka, årlig trygghetsundersökning, sociala insatsgrupper, trygghetsråd, trygghetsvandringar, medborgardialoger, grannsamverkan, riktade…

Läs mer

Det bästa får inte bli det godas fiende

Marina Johansson: Antalet människor som flyr till Sverige har ökat dramatiskt under de senaste veckorna och månaderna. Även hit till Göteborg har det kommit många människor på flykt undan krig och förföljelse. Det har naturligtvis ställt mycket höga krav på stadens organisation och förvaltning. Staden och dess medarbetare har hanterat denna utmaning på ett oerhört…

Läs mer

Dario Espiga: Arbetsvillkoren för socialsekreterare och biståndshandläggare måste bli bättre

Socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten har länge oroat sig för att deras arbete blir tyngre och att arbetsmiljön försvåras. Vi socialdemokrater vill ta ett samlat grepp om deras arbetsmiljö, därför träffade socialdemokratiska politiker igår fackförbundet Vision för att diskutera situationen för både socialsekreterare och biståndshandläggare. Alla som arbetar inom socialtjänsten utgör tillsammans motorn i stadens…

Läs mer
facebook Twitter Email