Infrastruktur

Riksdagsseminarium med fokus på Göteborgs hamn

Idag arrangerade jag tillsammans med Cecilia Magnusson, riksdagsledamot från Moderaterna, ett seminarium om Göteborgs hamn i riksdagen. Vi sitter dessutom båda i styrelsen för hamnbolaget och brinner lite extra för denna fråga. Fokus på seminariet var givetvis på behovet av att muddra, eller farledsfördjupa, för att hamnen i framtiden ska kunna ta emot de största…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Äntligen träder Backaundantaget i kraft!

Idag beslutade riksdagen äntligen om Backaundantaget i trängselskatten. Ett välkommet beslut för Göteborg som stad. För boende och verksamma i Backaområdet har trängselskatten skapat problem då passager in och ut ur området beskattas. Genom backaundantaget kommer nu endast genomfartstrafiken att beröras och inte samtliga passager. För mig som Göteborgare och Backabo är detta ett glädjande…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Riksdagen har nu äntligen röstat för tonnagebeskattning, något som kommer stärka den svenska sjöfarten avsevärt. Tonnageskatten innebär att det skattepliktiga resultatet bestäms utifrån fartygens lastförmåga. Nu kommer skatteregler få mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut. Tonnageskatten kommer även vara frivillig – företag kan välja om de vill ansöka om tonnageskatt eller beskattas konventionellt, vilket gör det enklare…

Läs mer

Åtgärda gränshindret mellan Göteborg-Oslo

Gunilla Carlsson: I måndags var jag inbjuden till ett möte för att prata om samarbetet mellan Göteborg och Oslo. Syftet var att visa på den enorma potential som finns i vår gränsregion. Bland annat finns den största hamnen i hela Norden just i denna region; nämligen Göteborgs hamn. För näringslivet är utbytet mellan Sverige och…

Läs mer

Lena Malm: Investeringar för fler jobb

Som besökare på kongressen slås jag av hur mycket som går att lösa utan att veta hur det egentligen gått till. Helt plötsligt kommer det ett nytt förslag till skrivning som blidkar partistyrelsens värsta kritiker och kan godkännas av en majoritet av kongressen. Den här kongressen handlar om hur fler ska få jobb i Sverige….

Läs mer

Anneli Hulthén: Göteborg bästa klimatkommun!

Idag tog jag emot en fin utmärkelse. Göteborgs stad har utsetts till årets klimatkommun i Earth Hour City Challenge i regi av Världsnaturfonden. Göteborg är verkligen en klimatmedveten stad. Ett uppmärksammat sätt att agera i klimatfrågan är till exempel hur vi lånar pengar. Hösten 2013 öronmärkte Göteborgs Stad 500 miljoner för gröna obligationer enligt Världsbankens…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Riksdagen beslutar om trängselskatt

Gunilla Carlsson: Det är riksdagen som beslutar om trängselskatt i Göteborg. Ibland får jag av diskussionen intrycket att vi äger den frågan i Göteborg. Så är det inte. Det som händer nu är att Göteborgs kommunfullmäktige med anledning av den rådgivande folkomröstningen ska diskutera hur man ska gå vidare. Det var inför det som kommunstyrelsen…

Läs mer

Äntligen utreds dubbelspår till Norge

Mattias Jonsson: Glädjande nyheter för jobben och tillväxten i Göteborg. Den norska regeringen meddelar att de tillsammans med Trafikverket påbörjar planeringen för dubbelspår Halden-Öxnered, den så kallade Missing Link. Vi socialdemokrater i Göteborg har under flera år drivit på i frågan i både riksdagen, regionen och staden. Ett dubbelspår mellan Norge och Öxnered kommer att…

Läs mer

Mattias Jonsson: Tågen måste fungera nu

Mattias Jonsson: Tågen måste fungera nu. Tåghaveriet är ett av högerregeringens största misslyckanden. Regeringens skattesänkningar och privatiseringar fungerar inte. Och vi göteborgare har drabbats hårt. Idag presenterade Stefan Löfven ett vallöfte som kommer att ge hundra tusentals svenskar en bättre start på dagen och stärka konkurrenskraften hos det svenska näringslivet. Det behövs fler jobb. Därför…

Läs mer

Framtidens mötesplatser!

Staden växer och utvecklas hela tiden, i Angered pågår många åtgärder för att skapa integration och arbete, flera nya företag har skapats i Angered den senaste åren  genom jobbskapande åtgärder i bla. Utveckling Nordost. Flera insatser för bättre resultat i skolan pågår. Angereds närsjukhus och Angereds Arena är mycket viktiga tillskott för alla göteborgare, och…

Läs mer
facebook Twitter Email