Aktuellt

Positiva bekymmer!

En än gång kan vi konstatera att Göteborg är en grymt trevlig stad att bo och leva i. Nu har vi ökat med flera tusen igen och inflyttningen fortsätter. Under 2011 blev vi inte mindre är 6 632 nya Göteborgare och som jag skrivit tidigare i min blogg så är man Göteborgare om man är född…

Läs mer

Sveriges tyngsta miljöpris till Göteborg!

Nu är det bevisat att det faktiskt går att leva ett gott liv och samtidigt resurseffektivt! Det ger hopp eftersom vi alla vet att  mängden avfall måste minska, och det kommer att funka om vi alla hjälps åt. I projekt Leva Livet har elva familjer under ett år coachats till att leva mer miljösmart, antagit en rad…

Läs mer

Organiserad brottslighet är ingen lokal fråga

Ser i dag i Svenska Dagbladet att Morgan Johansson skrivit en alldeles utmärkt artikel om hur brottsligheten bör bekämpas. Uppmärksamheten på frågan beror naturligtvis på att det nyligen skett fem mord i Malmö. Men, som Morgan skriver, det är ingen Malmöfråga. Den organiserade kriminaliteten och illegala vapen finns i hela landet. Vi har vår beskärda…

Läs mer

Går det att få billiga hyror i Sverige!

Jag läste i Göteborgs posten för några dagar sedan att hyrorna skall höjas igen. Samtidigt läser jag i samma tidning att vinsterna är höga inom bostadssektorn och då framförallt inom det privata beståndet. Som exempel lyfts Wallenstam fram som har  låg nöjdhet bland hyresgästerna och höjer hyran med 2,25% . Stena fastigheter är ett annat exempel som…

Läs mer

Projekt UPP – Hur såg det ut då?

I dag skriver GP om UPP! – stadens projekt för att stödja unga arbetslösa. Det verkar som ivern att uppfylla målen och ha en så öppen verksamhet som möjligt har fått projektledningen ta till metoder att få deltagare som inte är acceptabla. Jag kan förstå att Kurt, 71, i Stockholm är förvånad över att vara…

Läs mer

Vår länsstyrelse i bottenskiktet

Sitter och läser den rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterade i somras om länsstyrelsens handläggningstider när det gäller överklagande av detaljplaner och bygglov. Undersökningen gjordes med anledning av att man den 2 maj 2011 ändrat plan- och bygglagen med innebörden att skärpa kraven när det gäller kommunens handläggning i bygglovsprocessen. Nu ska man hantera…

Läs mer

När beslut måste tas

I går fattade Got Events styrelse ett enhälligt beslut att låna ut 20 miljoner till Frölunda Hockey (FHC). Efter att bl.a. ha tagit del av läsarkommentarerna på tidningarnas websidor vill jag som ordförande i Got Event här göra några förtydliganden. För det första grundar sig beslutet på en strikt affärsmässig bedömning av vad som är…

Läs mer

Något har hänt i Göteborg!

Det går bra för Göteborg. Det är glädjande att Göteborg är en populär stad att vistas & bo i och inte minst flytta till. Det är så klart positivt samtidigt som det ställer krav på oss politiker. Prognoserna om tillväxten av nya ”Göteborgare” slår rekord. Bara i år talar vi om en ökning med ca…

Läs mer

”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket”

Den senaste veckan har det varit stor uppmärksamhet kring ett antal privat drivna (men offentligt finansierade) äldreboenden som gravt misskött sitt uppdrag att ge gamla människor god omvårdnad. Att en verksamhet är offentligt driven är ingen garanti för att den håller hög kvalitet. Till det krävs resurser, ett gott ledarskap, personal med rätt utbildning, rätt…

Läs mer

En camino

Hoy empiezo a escribir mi blog en español.  Muchos se preguntaran porque en español y no en sueco que es el idioma que todos hablan aquí en Gotemburgo. La razón es simple: el español es mi idioma materno y yo quiero dirigirme a todos aquellos que estudian español, que hablan español y para alguno que…

Läs mer
facebook Twitter Email