Förbud mot religiösa friskolor

Socialdemokraterna kommer att gå till val på att förbjuda religiösa friskolor. Jag tycker det är ett bra förslag. I en sekulär stat har konfessionella inslag ingen plats i skolan. Barn och unga har rätt att slippa religiös indoktrinering under skoldagen. Skolans uppdrag är att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar….

Läs mer

Skolan ska vara fri från extremistisk propaganda

Dagens Nyheter skriver idag om hur extremister försöker sprida propaganda på landets gymnasieskolor. Bräckegymnasiets rektor berättar om en händelse där hon fick avvisa två män som velat komma in i skolans lokaler för att dela ut flygblad för att bjuda in elever till ett möte. Männen agerade hotfullt men lämnade skolan. Redan dagen efter träffar…

Läs mer
facebook Twitter Email