Tord Karlsson (S): Fem prioriteringar för Göteborgs skolor

I helgen hade partidistriktet höstkongress. Den bjöd på spänstiga diskussioner om skolans framtid, och jag känner att det finns ett enormt batteri av klok socialdemokratisk politik som jag i egenskap av ordförande i utbildningsnämnden ser fram emot att driva. Jag har tidigare bloggat om betydelsen av de nya skolnämnderna i Göteborg, och hur den politiska…

Läs mer

Tord Karlsson (S): Nu lägger vi grunden för en jämlik och sammanhållen skola

Göteborg ska vara en jämlik kunskapsstad. Någon lägre ambition kan man som socialdemokrat inte ha. Då krävs en sammanhållen och jämlik skola som rustar alla barn – var i stan de än råkar bo – med den kunskap de behöver för att följa sina bästa stämningars längtan. Därför lägger vi nu grunden för en jämlik och sammanhållen skola….

Läs mer

Tord Karlsson (S): Tid för digitalisering

Göteborg har länge varit en decentraliserad stad. Grundtanken är god: Ett lokalt beslutsfattande, nära relation mellan förtroendevalda och medborgare och ett mer överblickbart arbete. Detta tankesätt har dock medfört att digitaliseringsfrågan blivit lidande. Digitalisering har i mångt och mycket fått vara en fråga för varje enskild förvaltning, och i viss mån även legat under det…

Läs mer

Världens bästa förskola

Tord Karlsson: Sverige har världens bästa förskola. Den senaste veckan har jag träffat personer som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra förskolan. Det som jag tar med mig från dessa möten är just vilken fantastisk verksamhet förskolan är och vilket betydelsefullt jobb som förskollärare och barnskötare gör för våra minsta. Det var…

Läs mer

Tord Karlsson: Elevens lärande i fokus för en likvärdig skola

Idag publiceras slutrapporten från den skolutredning som i maj 2015 fick i uppdrag att se över skolans organisation i Göteborg. Det är utifrån de lärdomar vi dragit under utredningens gång som vi landat i beslutet att överföra ansvaret för grundskolan och förskolan, från stadsdelsnivå till två centrala nämnder och förvaltningar. För oss socialdemokrater handlar detta…

Läs mer

Varför centrala nämnder för skola och förskola

  Tord Karlsson: I mer än 15 år har jag varit förtroendevald i en stadsdelsnämnd och hanterat skolfrågor i olika former. Att ens diskutera att överföra ansvaret för skolan från lokal stadsdelsnivå till central kommunnivå har suttit långt inne för mig. När borgerliga anhängare fört fram central skolnämnd som svaret på alla skolans utmaningar har…

Läs mer

Tord Karlsson: En fantastisk första månad

Min första månad har nu avverkats som kommunalråd. Det har varit en stor omställning att gå från rollen som nämndordförande i en stadsdel till att nu vara en i ett större sammanhang i kommunstyrelsen. Det har tagit lite tid att sätta sig in i rollen och sätta sig in i alla de utmaningar som finns…

Läs mer
facebook Twitter Email