Dagen efter PISA

Robert Hammarstrand, Socialdemokraterna i Göteborgs skolpolitiska talesperson: 1. Från att ha legat i topp i internationella jämförelser (både när det gäller kunskaper och likvärdighet) har den svenska skolan rasat mest av jämförbara länder. Nedgången har varit dramatisk och skakat den svenska skolan i grunden. Därför är det mycket glädjande att den negativa trenden äntligen är…

Läs mer

Motorbranschen Tekniska Gymnasium visar vägen!

Under hösten kommer jag att varje vecka lyfta fram ett gott exempel från stadens skolor för att uppmärksamma deras arbete och idag har turen kommit till Motorbranschen Tekniska Gymnasium. MTG är en relativt liten skola med yrkesprogram i tätt samarbete med yrkesbranschen. Samarbetet innebär att man exempelvis har företag representerade i skoledningens styrgrupp och praktikplatser där…

Läs mer

Plug-In projektet – framgångsrik kartläggning av unga som varken arbetar eller studerar

Kommunen är enligt lag skyldig att hålla sig informerad om ungdomar mellan 16 och 20 år som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunen genom tidiga insatser och individuella åtgärder kan förhindra att en person redan i unga år hamnar utanför samhället. I Göteborg är det utbildningsnämnden som ansvarar för att samordna detta arbete….

Läs mer

Succé för naturvetenskapligt program på Angeredsgymnasiet!

Nr 1 i serien: En bra start på veckan – goda exempel från gymnasieskolan i Göteborg.   Angeredsgymnasiet har sedan läsåret 2012/13 fått en ny inriktning som i korta drag innebär att man i första hand ska erbjuda studieförberedande program till elever som bor i Angered. För att gymnasiet ska bli intressant och viktigt för ungdomarna…

Läs mer

Vi vill satsa på skolan – borgarna vill bromsa

Idag på förmiddagen tog kommunstyrelsen beslut om att satsa sammanlagt 29 miljoner kronor på Göteborgs mest utsatta skolor. Vi gör detta för att möta trenden i den svenska skolan där skolresultaten sjunker, och för att ge stöd åt eleverna på de skolor som mest behöver dessa medel. Vi är glada över att kunna göra en…

Läs mer

För en mer rättvis skola!

Alla elever ska kunna uppnå goda studieresultat oberoende av social bakgrund eller vilken skola de går på. Tyvärr går utvecklingen i den svenska skolan helt i motsatt riktning. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat fördubblats sedan 1990-talet. Den s.k. ”likvärdigheten” har minskat vilket innebär att föräldrarnas utbildningsbakgrund och inställning till studier samt att…

Läs mer

En jämlik skola skapas inte med tidigare betyg

Utbildningsfrågornas betydelse har ökat markant. Från 1979 fram till valet 1994 ansåg mellan 2 till 6 procent av väljarna att utbildning var den viktigaste valfrågan. 2010 hade andelen ökat till hela 26 procent, vilket innebär att utbildningsfrågorna blivit den tredje viktigaste frågan efter välfärd/sjukvård och sysselsättning. Det är en inte särskilt förvånande utveckling i ett…

Läs mer

Framtidens förskola

För oss rödgröna i Göteborg har förskolan varit en av de allra mest prioriterade frågorna under denna mandatperiod. Därför var dagens förslag om framtidens förskola som presenterades av Magdalena Andersson och Mikael Damberg en tydlig och bra signal om vad som kan bli verklighet vid ett regeringsskifte 2014. I korthet innebär förslaget att tillgängligheten ska…

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola

Idag presenterade Stefan Löfven och Socialdemokraterna ett förslag om att göra skolan obligatorisk upp till 18 års ålder. Det innebär att också gymnasiet, på samma sätt som grundskolan, blir obligatoriskt. Istället för en skolplikt på 9 år får vi en skolplikt på 12 år. Jag tycker att det är ett bra förslag! Under lång tid…

Läs mer

Köerna avklarade – nu är det dags för barngrupperna

Förskolan är en av de viktigaste frågorna för oss i den rödgröna majoriteten. Det är självklart av flera skäl. Vi tycker att barn, oavsett vilken familj de föds i, ska ha samma tillgång till en trygg och stimulerande miljö att vara i på dagarna. Vi vet också att tillgänglig förskola av god kvalitet leder till…

Läs mer
facebook Twitter Email