Olle Ludvigsson: Ge konsumenten en bättre deal på finansmarknaden

EU-kommissionen tog idag ett positivt initiativ för att stärka konsumentens ställning på finansmarknaden. I en öppen konsultation – där vem som helst har möjlighet tycka till – vill kommissionen skaffa sig en tydligare bild av hur olika typer av finansiella tjänster kan göras bättre, billigare och mer lättillgängliga. Det rör sig i första hand om…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Det ljusnar för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågorna har de senaste åren varit svårjobbade. På EU-nivån, där det övergripande regelverket ligger, har det knappast gått att åstadkomma någonting alls. Högerpolitiker och företagsorganisationer – som velat urholka regler snarare än skydda arbetstagare – har blockerat agendan. På den svenska nivån har det varit ännu värre. Den borgerliga regeringens systematiska nedmontering av arbetsmiljöarbetet har…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Mer bör göras för att minska skattetrixandet

Efter förra årets ”Luxleaks”-skandal inrättades i EU-parlamentet ett tillfälligt skatteutskott. Fokus i utskottets arbete har legat på att analysera det skattetrixande som bl a ”Luxleaks” gjorde allmänt känt. Hur ser den aggressiva skatteplaneringen ut och vad bör göras för att minska den? Nu är utskottet – där jag jobbat aktivt – på väg att runda…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Det våras för frihandeln

Det har på sistone kommit en del positiva signaler i handelsfrågorna. Det är välkommet. Så här mitt i hösttider kan man faktiskt säga att det börjar våras för frihandeln. Tre intressanta saker har hänt: 1. Den 4 oktober drevs förhandlingen om frihandelsavtalet TPP i mål. Avtalet är jättelikt. Det ska till en början täcka 12…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Det ska bli enklare, billigare och tryggare för konsumenten att betala

På torsdag ska EU-parlamentet rösta om en ny EU-lagstiftning om betaltjänster. Uppdateringen av betaltjänstdirektivet – som debatterats och förhandlats i mer än två år – är på väg att definitivt komma på plats. Jag har ansvaret för frågan inom S&D-gruppen i parlamentet och har jobbat mycket aktivt genom hela processen. På det stora hela taget…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Nu ska det bli smidigare att finansiera småföretag

För någon timme sedan gjorde EU-kommissionen sin skarpa lansering av prestigeprojektet ”kapitalmarknadsunionen”. Därmed ska det nu bli verkstad av vad som så långt mest varit generella idéer. Kapitalmarknadsunionen är ett klassiskt EU-initiativ. Det handlar om att i en lång rad små steg bygga en bättre fungerande europeisk kapitalmarknad. Tanken är att bankberoendet – som i Europa…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Ingen ska få nobben av banken

Det har på senare tid kommit flera rapporter om hur konsumenter bemöts illa på svenska bankkontor. Detta är inget nytt. Snarare är det så att missförhållandena nu uppmärksammats. Ett viktigt problem är att bankerna inte låter alla få tillgång till helt vanliga banktjänster. Det kan handla om att öppna ett konto eller att använda betalkort…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Låt inte mossiga momsregler bromsa den digitala utvecklingen

Den digitala ekonomin är stekhet i den europeiska debatten. De flesta är överens om att den digitala utvecklingen är en central nyckel till att bygga tillväxt och jobb. I grunden handlar det om att få en grundläggande och rejäl samhällsomvandling att fungera så bra som möjligt. Nyligen presenterade EU-kommissionen en strategi för hur byggandet av…

Läs mer

EU-besked: Ideella föreningar slipper momskrångel

Olle Ludvigsson: I förmiddags kom ett riktigt positivt besked: EU-kommissionen låter Sverige få behålla momsundantaget för ideella föreningar. Kommissionen lägger ner det överträdelseförfarande som drivits sedan 2008. Därmed är undantaget i säkerhet. Det innebär att alla föreningskassörer nu kan känna sig lugna. De kommer inte att behöva ge sig in i något momskrångel. Ideella verksamheter…

Läs mer

Ett ordentligt investeringslyft är precis vad Europa behöver

I tisdags tog EU-kommissionen två sammankopplade initiativ på ekonomiområdet. Dels klargjorde man att man framöver kommer att använda stabilitetspaktens budgetregler på ett lite mer flexibelt sätt. Detta bl a för att möjliggöra rimliga investeringsnivåer även för länder i ekonomiskt trångmål. Dels presenterade man det konkreta lagförslag som ska göra att den stora investeringsplanen på 315 miljarder…

Läs mer
facebook Twitter Email