Regeringen stöttar exportföretagen

Mattias Jonsson: Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat att inrätta ett exportcenter i Västra Götalands län för företag att ta klivet ut på exportmarknaden. Med fler exporterande företag skapas också fler jobb. Under 2015 har exporten i Västra Götalands län ökat med glädjande 12 procent. Generellt går svensk export bra nu med en ökning på…

Läs mer

Välfärdshjältarna representerar den svenska modellen

Mattias Jonsson: Välfärdshjältar är viktiga byggstenar i den svenska modellen. De berikar samhället genom att ta sitt engagemang för den enskilda människan ett steg längre. I måndags träffade jag flera av dessa hjältar när jag och kollegerna på riksdagsbänken besökte Migrationsverket Sagåsen i Kållered. Samhällsutmaningarna och flyktingkrisen har tveklöst ställt både anställda och asylsökande inför…

Läs mer

Smart industri är Sveriges framtid

  Mattias Jonsson: Industrin är en ovärderlig tillgång för Göteborg och Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringens nyindustrialiseringsstrategi som stärker konkurrenskraften och gör investeringar i svensk industri mer attraktiva är därför viktig. Jobben som skapas bidrar till att Sverige når målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 så att vi kan upprätthålla välfärden. Reinfeldts utdömande av…

Läs mer

Fler göteborgare får arbete genom utbildning i bristyrken

Mattias Jonsson: Alla som kan ska få jobba! Jobben är grunden för vår välfärd och svenska modell. Att det är möjligt bekräftades ytterligare av Anna Palmér och Staffan Lindström från LO Västsverige som medverkade på ett seminarium i riksdagen igår. En av nycklarna är att utbilda personer inom bristyrken för att möta efterfrågan. Göteborg lyftes som…

Läs mer

Industrilandet Sverige nyindustrialiseras

Mattias Jonsson: Idag är det tre år sedan Fredrik Reinfeldt i Davos sa att svenska industriarbetare är ”basically gone”. Så fel han hade.  I år är temat för Davismötet ”Den fjärde industriella revolutionen”, och näringsminister Mikael Damberg har idag presenterat en nyindustrialiseringsstrategi som investerar i det som bygger Sverige starkt. Den svenska industrin står idag för en…

Läs mer

Mattias Jonsson: Två kvinnor i månaden dör av mäns våld

Den socialdemokratiskt ledda regeringens budget är nu antagen. Bostäder, arbete och utbildning prioriteras i denna investeringsbudget för Sverige. I vanliga fall skulle jag ägnat denna bloggtext åt att förklara varför budgeten är så oerhört viktig för Göteborg och hur Socialdemokraterna fördelar från de som har allra mest, till de som behöver allra mest. Men inte…

Läs mer

Mattias Jonsson: Nya krafttag mot organiserad brottslighet

I såväl Göteborg som i andra kommuner har vi sett exempel på hur den organiserade brottsligheten nått en omfattning som hotar den ordning som vårt samhälle bygger på. Men vi har också sett hur en effektiv samverkan mellan kommun, myndigheter och rättsväsende kan bryta de kriminellas inflytande, återskapa lag och ordning samt försvara de värden…

Läs mer

Mattias Jonsson: Försöket med sex timmars arbetsdag förtjänar noggrann utvärdering

Göteborgs stad genomför sedan förra året ett experiment, ett försök, med arbetstidsförkortning på Svartedalens äldreboende. I korthet går försöket ut på att äldreboendets anställda arbetar sex timmar om dagen med bibehållen lön. Försöket kritiserades inledningsvis av många; man menade att det var slöseri, att det var en onödig satsning, att det fanns bättre saker att…

Läs mer

Mattias Jonsson: Fred i Syrien kräver dialog

Under september månads sista vecka öppnades FN:s generalförsamling traditionsenligt med pompa och ståt. Flera av världens mäktigaste män och kvinnor besöker årligen detta toppmöte. Ett naturligt fokus för årets anföranden utgjordes av den mänskliga tragedi som utspelar sig i Syrien. Inbördeskriget i landet är inne på sitt femte år och ingen hållbar, långsiktig lösning verkar möjlig…

Läs mer

Mattias Jonsson: Jag känner stor respekt för Annelis beslut.

Idag meddelade Anneli Hulthén att hon väljer att lämna sin position som ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg. Jag känner stor respekt för Annelis beslut. Anneli har med stort mod och skicklighet styrt staden i sju år, och mycket pekar åt rätt håll idag. Vi har en sjunkande arbetslöshet, bra näringslivsklimat och en öppen stad för…

Läs mer
facebook Twitter Email