Mattias Jonsson: Ökade satsningar på utbildning skapar fler jobb och mer framtidstro!

Det går bra för landet Sverige! Svensk arbetsmarknad är starkast i EU. Det satsas på både bostadsbyggande och infrastruktur- vilket gör mig som socialdemokrat både stolt och hoppfull inför framtiden.  Västsverige och Göteborg är en tillväxtmotor för hela landet och växande företag skapar fler jobb! Att människor har arbeten att gå till, bostäder att bo…

Läs mer

Alla ska ha råd att vara med i a-kassan!

Mattias Jonsson: Jag anser att alla löntagare som vill ska ha råd att vara vara med i a-kassa och ett fackförbund. Så är det inte idag efter att den moderatledda regeringen tog bort rätten till skattebefrielse av avgifterna. Därför har jag ställt en skriftlig fråga i riksdagen till finansminister Magdalena Andersson om hon avser att ta…

Läs mer

Öppet brev till Lars Hjälmered (M): Vad vill du göra upp med Sverigedemokraterna om?

Mattias Jonsson: Anna Kinberg Batra har gett besked om att hon så snart som möjligt vill lägga fram en gemensam alliansbudget och fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Hon vill också börja förhandla med Sverigedemokraterna om olika sakpolitiska förslag. Vilka förslag det rör sig om är dock oklart. Därför frågar jag nu dig Lars Hjälmered…

Läs mer

Mattias Jonsson: Jag ser fram emot 2017

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under 2016 investerat i samhällsbygget och utvecklat den svenska modellen. Allt fler har ett arbete och arbetslösheten, inte minst bland unga, sjunker. Jag vill fortsätta på den vägen. Så här i mellandagarna tänker jag tillbaka på vad regeringen har åstadkommit under 2016 och vad jag ser fram emot 2017. Som jag…

Läs mer

Mattias Jonsson: Att försvara demokratin kräver organsiering

Demokratin hotas idag genom populismen som präglar den politiska arenan. Därför är det viktigt att vi organiserar oss och tillsammans försvarar demokratin och våra värderingar Jag är djupt bekymrad över att populismen idag präglas i den politiska arenan. I USA har vi Trump, i Frankrike har vi Le Pen och här hemma i Sverige har…

Läs mer

Mattias Jonsson: Socialt blandat boende i Frihamnen

Om några år byggs ett stort antal bostäder i Frihamnen i centrala Göteborg. Hälften av bostäderna ska bli billiga hyresrätter därför föreslår vi en modell med inkomsttak så en modern socialt boende kan skapas i Göteborg. Vi ser att bostadsbristen är fortfarande stor i Göteborg. Det drabbar särskilt unga vuxna och personer med låga inkomster….

Läs mer

Satsa på tekniska innovationer för jämställt arbetsliv

Nya tekniska innovationer ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Tyvärr går alldeles för lite av dessa innovationssatsningar till kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor. Därför driver jag en riksdagsmotion för mer forskningsanslag till innovationer inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Tillverkningsindustrin har länge kunnat avsätta kapital till forskning och utveckling. Detta har resulterat i många nya innovationer…

Läs mer

Västsverige behöver toppmodern infrastruktur

För att skapa framtidstro i hela Västsverige behövs toppmodern infrastruktur. Västsverige har med sitt  läge mellan tre av Nordens huvudstäder en enorm utvecklingspotential. Här bor och verkar över två miljoner människor och området är en naturlig knutpunkt för handel, industri och internationella utbyten.  Därför har jag och mina västsvenska riksdagskollegor skrivit en motion som föreslår en…

Läs mer

Fattiglöner – nej tack

Mattias Jonsson: Nu går det bra för Sverige. Den socialdemokratiska jobbpolitiken har gett resultat. Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nått den lägsta nivån på åtta år. Samtidigt ska framtidens utmaningar tas på stort allvar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade därför en viktig reform på första maj –…

Läs mer

Välj Göteborg framför Stockholm

Mattias Jonsson: Hela Sverige ska leva. Möjligheter till infrastruktur och kommunikationer, jobb och utbildning samt näringspolitik inom hela landet är något jag lyfte fram under gårdagens riksdagsdebatt. Tiden är nu inne för den Stockholmscentrerade politiken att få ett slut. Något som är absolut nödvändigt för att den svenska modellen ska utvecklas i hela landet. Mot…

Läs mer
facebook Twitter Email