Hållbar jämställdhet – en demokratisk rättighet

Lena Malm: I förra veckan deltog jag i SKL:s högnivåmöte om hållbar jämställdhet. Mötet var förlagt i anslutning till Jämställdhetsdagarna i Malmö. I år var det fokus på jämställdhetsintegrering, som en strategi för att identifiera och åtgärda ojämställdhet i samhället, och därigenom uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ofta lyfts frågor som befolkningsutveckling och tillgång till arbete,…

Läs mer

Lena Malm: M-styrda ledningens budget i Västra Götalandsregionen utan sikte på jämlik hälsa

Den moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen påstår och tror att deras budgetförslag för 2016 ska ge både arbetsro och framtidstro för personalen. Men det kokar nog mest ner till en from förhoppning. Detta är en budget som inte heller presenterar något nytt när det gäller invånarnas behov av sjukvård. Pengarna från årets skattehöjning är i…

Läs mer
facebook Twitter Email