Vi satsar på 20 000 sommarjobb för unga

Coronaviruset är i första hand en fara för människors liv och hälsa. Men det har också allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben i Sverige. I detta läge är våra unga särskilt utsatta, i synnerhet de som ännu inte fått sitt första jobb. Ungdomar riskerar att drabbas hårt både på kort och lång sikt. När det första jobbet dröjer kan det påverka både inträdet på arbetsmarknaden och framtidstron.

Ett sommarjobb är för många unga kvinnor och män ett första och viktigt steg in i arbetslivet. En följd av det nya coronaviruset är att många av de sommarjobb som brukar finnas inom bland annat hotell- och restaurangbranschen, helt enkelt inte kommer finnas i år. Det innebär att många unga riskerar att inte kunna ta det där viktiga första steget in på arbetsmarknaden.

Att få kliva in på sitt första jobb gör något med en människa. Det är ett steg in i vuxenlivet och ett startskott till att börja forma sitt eget liv.  De flesta av oss minns när vi fick vår allra första lön, den som vi hade tjänat ihop alldeles själva. Det ger en känsla av frihet och självständighet. Det är även ett tillfälle för unga människor att lära sig att ta ansvar.

För att rusta unga människor avsätter regeringen 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Om kommunerna använder pengarna fullt ut kan upp till cirka 20 000 ungdomar få sommarjobb med dessa pengar. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras.

Vi vet att situationen i Göteborg är ansträngd. Men vill ändå uppmana alla att vara kreativa och använda de här sommarjobbspengarna för att ge unga möjligheten att ta sina första steg in i arbetslivet. Vi vill också uppmana företag inom exempelvis skog och jordbruk att anställa ungdomar för att till exempel plocka bär eller plantera skog.

För oss socialdemokrater kommer jobben och välfärden alltid först. Att förse Sveriges unga med en inträdesbiljett till arbetsmarknaden och vuxenlivet och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd, vinner hela samhället på. Tillsammans ser vi till att ingjuta framtidstro hos våra ungdomar. Vi har en tung och prövande tid framför oss, men vi ska ta oss igenom detta som ett samhälle – det starka samhället.

 

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

Anna Johansson, riksdagsledamot från Göteborg och ordförande arbetsmarknadsutskottet (S)

 

facebook Twitter Email