Vi kan bryta äldres ensamhet tillsammans

Ett starkt samhälle bygger vi genom gemenskap och solidaritet. I Sverige blir vi allt äldre, vilket är otroligt positivt. Många pensionärer lever aktiva liv. Faktum är att svenska pensionärer är friskast i EU. Samtidigt känner sig över en fjärdedel av alla över 65 år ensamma. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa och ökar risken för att drabbas av sjukdomar så som stroke, demens och hjärtinfarkt. Det här är enligt mig ett stort samhällsproblem. Därför vill nu vi Socialdemokrater genomföra två reformer som vi tror kan ha stor betydelse för att motverka ensamheten.

För det första så vill vi genomföra en reform för fast omsorgskontakt för äldre som har hemtjänst. Idag har många äldre med hemtjänst för många olika personer från hemtjänsten som besöker dem. Det leder till otrygghet och en sämre omsorg för de äldre. Därför föreslår Socialdemokraterna en fast omsorgskontakt för alla äldre som använder hemtjänst. Ett bekant och återkommande ansikte innebär en ökad trygghet för den äldre, det sätter den äldres behov av omsorg i fokus och förbättrar kvaliteten i omsorgen. Förslaget innebär även att det blir enklare för anhöriga att veta vem man ska kontakta inom hemtjänsten samt förenklar kontakten mellan samhällets olika vårdinstanser.

För det andra vill vi stödja föreningslivet. Det är i föreningslivet och idrotts- och friluftsrörelsen många äldre får utlopp för sitt engagemang och hittar ett meningsfullt sammanhang. Vi vill att alla människor ska kunna delta och bidra i samhället på det sätt som passar dem bäst. Därför vill vi införa ett särskilt stöd på 30 miljoner kronor till föreningsidrotten och friluftslivet bland äldre. Samt ett stöd på 30 miljoner kronor till föreningslivet. Pengarna kan användas till att hålla nere avgifterna för äldre och utveckla anpassad träning för äldre. Eller organisera aktiviteter så som matlagning, promenader och konserter. Genom ett utökat föreningsliv får äldre möjlighet att skapa ett tryggt sammanhang. Vi socialdemokrater vill stödja den ideella verksamhet som pågår runt om i hela landet.

Vi kan bryta äldres ensamhet tillsammans. Jag som socialdemokrat vill ge det civila samhället goda förutsättningar att engagera äldre och bidra till att minska äldres sociala isolering. Därför föreslår vi en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten samt ett särskilt utökat stöd till pensionärsföreningar, idrottsrörelsen och andra frivilligorganisationer. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email