Våra 15-åringar står inför ett viktigt val

Snart är det val. I dagarna går tusentals unga göteborgare på gymnasiemässan för att så småningom välja till gymnasiet. Det är ett viktigt val.

Jag har många vänner vars barn ska söka gymnasium som idag känner osäkerhet.  Vad är rätt utbildning för mitt barn? Vilken inriktning är smartast och kan lägga grunden för ett jobb i framtiden? Det är en osäkerhet att ta på allvar. Vi vill ju alla våra ungas bästa. Arbetsmarknaden förändras snabbt och vikten av omställning och strukturomvandling är ständigt aktuellt. En stor andel av de unga som hamnar i arbetslöshet saknar också en avslutad gymnasieutbildning. Samtidigt är det fortfarande för många som inte går färdigt gymnasiet. 2016 fullföljde var tredje elev inte sin gymnasieutbildning. Så kan vi inte ha det.

De flesta arbetsgivare kräver idag att man har en avslutad gymnasieutbildning, det är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Ett arbete är i sin tur nyckeln till att lösa många samhällsproblem.

Det är fullt möjligt att skapa ett tryggare Göteborg för alla, men det förutsätter att samhället är starkt så att skolan ger alla unga möjligheter att lyckas.

Vi socialdemokrater har i regeringsställning genomfört viktiga reformer med fokus på kunskap och bildning. Vi har

  • satsat på yrkesprogrammen med fler yrkeslärare, yrkescollege och branschskolor.
  • stärkt och utvecklat introduktionsprogrammen med mer undervisningstid och resurser så fler elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
  • lagt förslag om grundläggande högbehörighet och estetiskt ämne på alla gymnasieprogram, som M, SD och övriga borgerliga partier röstade ner i riksdagen.

 

Vi gick till val på

  • alla gymnasieprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan – om eleven inte själv väljer bort det.
  • ett estetiskt ämne återinförs på alla gymnasieprogram.
  • förbättra stödet så att alla elever ges möjlighet att fullfölja gymnasiet.
  • förlänga skolplikten till 18 år.
  • gymnasiets styrning förändras så att ett allsidigt utbud av program garanteras och näringslivets kompetensförsörjning säkras.

 

Det är bättre än att sänka skatten för dem som har mest.

Regeringsförhandlingarna som nu genomförs avgör om vi ska kunna fortsätta reformera gymnasieskolan. Jag vill att vi skapar de bästa tänkbara förutsättningar för ett gott och lyckligt liv för våra unga.

Att satsa på våra unga är att satsa på vår gemensamma framtid. Det valet, till skillnad från att välja gymnasieprogram, är ett lätt val tycker jag.

 

 

facebook Twitter Email