Välkommen hem!

I dag för tolfte året i rad hälsar vi nya svenskar välkomna till Göteborg!

Och det är ett särskilt år att bli medborgare, detta år då vi håller allmänna val i Sverige. Det finns säkert dem som inte reflekterar över medborgarskapets värde trots att det garanterar oss så mycket.
Redan i Sveriges grundlag slås det fast – All makt utgår från folket. Ytterst handlar detta om hur vi som medborgare vill att den offentliga makten ska se ut – och framför allt hur den ska användas. Detta är demokratins grundvärde – att förverkliga folkviljan. Med demokratin kommer grundläggande fri- och rättigheter och övertygelsen om alla människors lika värde. I vårt land har vi också en demokrati kopplad till en välfärdsstat. Det innebär att vi gemensamt betalar för att vi alla ska ha tillgång till vård, skola och omsorg den dag vi behöver det. När du är som svagast ska samhället vara som starkast.

En av mina förebilder – socialdemokraten och en gång Sveriges statsminister – Olof Palme sa en gång att demokratin är fast förankrad i det här landet. Det är den – men samhällsutvecklingen blir alltmer polariserad. Populismen växer. Under ett valår finns det politiska krafter som vill ställa grupp mot grupp. De som inte vill tala om att du och jag har samma värde, samma rättigheter. Men sådant prat är inte vårt Sverige. Här hjälps vi åt, vi tror på öppenhet, solidaritet, delaktighet. Vi bidrar till samhället och i gengäld får vi samhällets alla möjligheter, för att kunna förverkliga sin dröm.

Det talas ibland om den amerikanska drömmen – men den svenska drömmen är på riktigt. Genom välfärden är Sverige i ord och mening möjligheternas land. Det handlar om jämlikhet.

I år är det som sagt val och det ger dig en viktig möjlighet att påverka hur du vill att Sverige ska se ut. Min uppmaning till er är att gå och rösta. Använd en av demokratins och medborgarskapets allra vackraste instrument – nämligen principen om en medborgare – en röst. Demokratin är ingen åskådarsport, det går inte att sitta vid sidan om utan man måste engagera sig. Ta ställning. Vi måste slå vakt om demokratin. Inte minst för att värna alla människors frihet och lika värde. Vi måste göra det ihop och fortsätta utveckla det land som gett oss möjligheterna.

Göteborg är en fantastisk stad som har mycket att erbjuda. Vår stad grundades av holländare. Kanalerna nere vid Brunnsparken och runt om var deras idé. Det finns en gammal sång som heter ”Välkommen till Göteborg”. Den går bland annat så här:

Från alla de länder kom främlingar hit och byggde kanaler och torg.

De stannade kvar, deras idoga flit, blev grunden till vårt Göteborg.

I generationer efter detta har många kommit hit och bidragit för att fortsätta utveckla Göteborg. Till alla dem är vi tacksamma och tillsammans tar vidare stafettpinnen för framtiden.

Gå nu ut i vår stad med dina drömmar och visioner för framtiden och fortsätta utveckla vår stad. Tillsammans är vi starka.

Välkommen hem!

/Mariya

facebook Twitter Email