EU-valets viktigaste frågor

Mariya Voyvodova: För mig är årets EU-val ett värderingsval. Högerextrema krafter i EU har som mål att attackera demokratin och rättsstaten, förnekar klimathotet och angriper kvinnors rättigheter. Därför blir kampen mot de högerextrema krafterna valets viktigaste fråga.

Här presenteras Socialdemokraternas förslag i EU-valrörelsen:

 • Skärpa kraven på alla medlemsstater att respektera de mänsklig fri- och rättigheterna och följa de beslut som fattas – annars riskerar de indragen rösträtt i rådet eller uteblivet EU-stöd.
 • Stå upp för det fria ordet. Stärka offentlighetsprincipen ytterligare i EU och utöka skyddet för journalister.
 • Skapa ett socialt och mer rättvist Europa där medlemsländerna höjer ambitionerna utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017.
 • Införa strängare arbetsmiljöregler och ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer.
 • Säkra att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad. Företag som stadigvarande bedriver verksamhet i Sverige ska fullt ut följa svenska regler.
 • Stoppa osund konkurrens genom fler samordnande kontroller mellan svenska myndigheter och den nyskapade europeiska arbetsmyndigheten.
 • Driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.
 • Se fler nattåg ut i Europa, enklare gränsöverskridande biljettförsäljning och stärkt konsumentskydd för tågresenärer i Europa.
 • Minska flygets klimatpåverkan genom starka incitament för att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen för flyget på europeisk nivå. Rean på utsläppsrätter till flyget måste upphöra.
 • Ta krafttag mot skattefusk och penningtvätt genom att driva på arbetet med svarta listan över länder som inte samarbetar mot skattefusk och verka för att fler länder utanför EU har register över vilka personer som är de riktiga personerna bakom bolaget.
 • Driva kravet på en internationell tribunal så att de som stridit för IS ställs inför rätta och straffas.
 • Ta initiativ till ett me too-direktiv som bekämpar sexuella trakasserier i arbetslivet.

Idag börjar förtidsröstningen, det är dags att ta ställning. Din röst gör skillnad!

/Mariya Voyvodova, Europaparlamentskandidat för Socialdemokraterna 

facebook Twitter Email