Studiebidraget ska höjas!

Gunilla Carlsson: Mina barn, dina barn, våra framtida barnbarn och alla samhällets studenter ska kunna skapa sig det liv de önskar. Att stärka studenternas ekonomi är att öka möjligheterna för en välfungerande arbetsmarknad och ett utvecklat Sverige.

Regeringens budgetförslag innebär en bättre ekonomisk situation för ca 500 000 studerande på högskola, universitet, vuxenutbildning och folkhögskola. Detta skulle betyda att dina barn, barnbarn eller bekanta får en jämnare fördelning mellan lån och bidrag så att de istället kan satsa helhjärtat på sina studier.  Det är våra studenters drivkraft och förmåga som ska avgöra deras studie- och yrkesval, inte den ekonomiska situationen.

Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson

Jag tror att vi bäst möter framtiden genom att öka möjligheterna för att lära sig nytt. På samma gång som en ekonomisk trygghet skapas, investerar vi i vårt samhällsbygge. Ett höjt studiebidrag innebär att vi bl.a. investerar i ett arbete för att skapa ett jämlikt Göteborg där alla har samma förutsättningar att bli våra framtida sjuksköterskor, läkare, advokater eller varför inte lärare.

Den svenska ekonomi är stark men jag vill att de få hinder som finns kvar undanröjs. Med ett förbättrat studiemedel stärker vi tryggheten för en halv miljon människor, ökar möjligheten för fler i utbildning och stärker den svenska modellen.

facebook Twitter Email