Studentjobb och kompetensförmedlingar- samverkan och forskning fler jobb och växande företag

Hur kan vi skapa fler innovativa och konkurrenskraftiga företag i Göteborgsregionen? Mycket pekar på att det behövs bättre strukturer för samverkan och forskning mellan akademi och näringsliv. I Göteborg finns det goda exempel där Göteborgs universitet såväl som Chalmers samverkat kring projekt med storföretag som Astra Zeneca och Volvo. Det gäller att vidareutveckla det som funkat och skapa samverkansformer där det tidigare inte funnits, alltifrån rekrytering av studenter till realiseringen av nya innovativa produkter som kan säljas världen över. Kanske är socialdemokraternas nationella satsning på studentjobb och kompetensförmedlingar ett förslag som kan förbättra samverkan mellan näringsliv och akademi och skapa fler innovativa och växande företag?

Förslaget innebär en satsning på kompetensförmedlare inom de 30 största universiteten och högskolorna i Sverige. Kompetensförmedlingarna skall vara en brygga mellan akademi och näringsliv, som genom vägledning får lokala och regionala företag att nyttja de senaste forskningsmetoderna; inom alltifrån organisationsteori till teknikutveckling. I dagsläget är det endast sex procent av de små företagen och 12 procent av de medelstora företagen som förväntas utveckla nya innovationer, därför är det oerhört viktigt att svenska företag förändras i takt med att forskningen, för att bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Samverkan är emellertid ett symbiotiskt förhållande och likväl som det behövs en ökad koppling till forskning inom näringslivet, behövs det även en tydligare koppling till näringslivet inom universitet och högskola. Förslaget ser därför till stora att den generationskullen studenter som är i behov av ökad arbetslivserfarenhet inom sitt område matchas med de företag som efterfrågar kompetent arbetskraft och nyrekrytering. I och med detta har kompetensförmedlingarna även i uppgift att matcha och medla studentjobb. Fler studentmedarbetare kommer att fortsatt stärka banden mellan näringsliv och akademi, samtidigt som allt fler studenter får det lättare att komma in på arbetsmarknaden efter en examen. Satsningen på kompetensförmedlingar och studentjobb är investering som kombinerar samverkan och forskning för fler jobb och växande företag.

facebook Twitter Email