Stad för människor eller bilar?

Var inne hos frisören förra veckan, sonens hår har vuxit mycket under sommaren.
Frisören och jag påbörjade ett samtal om väder och vind som så småningom gled över till trängselskatten och hela paketet. På en halvtimme han vi med de stora sambanden och problemen med regeringens politik. Vi avhandlade arbetslösheten, som fortfarande är alldeles för hög. Att regeringen har flyttat över arbetslösa och sjuka människor till ett annat konto. För fler jobb har det inte blivit! Regeringens sänka- skatten-iver för rika istället för att satsa på bla. infrasruktur, eller kommunernas äldreomsorg och skola. Det var ett uppfriskande samtal över sonens huvud dock. Efteråt frågade min son var det var vi pratade om egentligen. Jag sa att det går inte att fortsätta som vi gör, att det hela tiden blir fler bilar, då blir det trångt, vi kommer ingenstanns, alla blir sittande i köer. Farliga gifter kommer ut i luft och mark som är farligt för djur, människa och natur. För honom var det inget konstigt, han åker buss varje dag till skolan. Men för många andra innebär det en förändring och beteendeförändringar är jobbiga, det har jag förståelse för. Hade själv förmånsbil innan vi avskaffade dem i kommunstyrelsen, man blir lätt van vid att ta bilen.

Om vi alla hjälps åt och försöker ta bussen när vi kan och bilen när vi måste så blir det så mycket trevligare att bo och vistas i Göteborg. Cykel är ett förträffligt färdmedel också, det är riktigt bra att vi utvecklar och förbättrar cykelframkomligheten i Göteborg. Det var trångt på cykelbanonorna när det var fint väder,är övertygad om att det kommer bli trångt året om. Fler kommer att välja cykel eller annat tvåhjuligt fordon för arbetspendling. Det är i städer vi har möjlighet att leva mer klimatsmart. Städer som har en ambition att växa, och skapa fler jobb vidtar åtgärder för att skapa framkomlighet.

Får se vad vi avhandlar för politiska frågor vid nästa klippning …

//Marina

facebook Twitter Email