Sluta skjut i min stad

Mattias Jonsson: Jag är upprörd och bedrövad över gårdagens dödsskjutning i Biskopsgården och att den grova kriminaliteten återigen tar sig utrymme i vår stad. De kriminella gängen har ingen plats i Göteborg.

Göteborg ska vara en trygg plats och vi måste vara kompromisslösa mot brottsligheten och dess orsaker. Ett brott av det här slaget är en tragedi för de oskyldiga som drabbas och de som känner sig mindre trygga i sitt område. Det ger mig än mer övertygelse i hur viktiga satsningar är för att krossa förutsättningarna för brottslig verksamhet i Göteborg och i Sverige.

Brott behöver förebyggas innan de händer genom att hindra unga människor från att välja kriminalitet genom möjligheter till något bättre som en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, ett bättre boende. Vi måste samtidigt markera mot händelser som gårdagens.

De kriminella gängen har ingen plats i Göteborg.

För att fortsätta kampen mot brottsligheten vill jag göra det lättare för polisen att kameraövervaka, avskaffa straffrabatten för 18-20 åringar för att få bort unga livsstilskriminella från våra gator och satsa än mer på åtgärder i socialt utsatta områden. Under den gångna mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort flera konkreta åtgärder för att ta tag i problemen. Regeringen har satsat på polisen, totalt 7,3 miljarder extra på tre år, mer än polisen själva begärde. Det är 2,2 miljarder kronor 2018 till fler poliser och bättre arbetsvillkor.

Vi har skärpt straffen för vapenbrott och det har gett effekt. Sedan lagen infördes har fem gånger fler har häktats och skjutningarna blivit färre. Vi har också genomfört fler än 30 straffskärpningar relaterade till den organiserade brottsligheten. Det gäller bland annat bestämmelser om narkotikabrott, grovt olaga hot, grov utpressning, övergrepp i rättssak, grov och synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt rån.

Kampen mot brottsligheten måste fortsätta. Göteborg ska vara en trygg stad där vi håller ihop!

facebook Twitter Email