Barnen vinnare i regeringens skolsatsning

En skola som lär för livet är viktig för hela samhället. Tack vare socialdemokratisk politik görs nu nya stora satsningar på skolan med ytterligare 144 miljoner statliga pengar till Göteborgs skolelever för 2019. Trygghet och studiero, starkare stöd till lärare och högre förväntningar på eleverna är en del av vår politiska satsning. Vi ska ha en jämlik och modern kunskapsskola.

Det finns problem inom skolan idag. Inte minst i våra skolor i Göteborg. Kunskapsklyftorna växer mellan elever. För många barn lär sig inte läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av sms, mobilspel och sociala medier, vilket inte är okej. Sverige har tidigare haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. För att nå dit igen krävs fokus på kunskap och bildning med extra stöd för de elever som behöver mer tid och nya utmaningar. Självklart ska ingen lärare behöva vara rädd för att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det. Jag tycker att lärarna ska fokusera på undervisning och att få trygghet och studiero i klassrummet, genom fler kollegor och stöd från exempelvis socionomer och lärarassistenter.

Resultaten har förbättrats under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är b.la tack vare att det idag arbetar 28 000 fler vuxna i skolan jämfört med när Moderaterna regerade landet. Fler lärare har återvänt till läraryrket och barngrupperna är mindre.

För att ytterligare förbättra skolresultaten höjs nu det statliga bidraget för likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan från 1 miljard kronor 2018 till 3,5 miljarder kronor 2019. För Göteborgs stad innebär det för år 2019 hela 144 miljoner kronor extra.

Under mandatperioden kommer regeringen att stärka skolans kunskapsfokus med en nationell plan för trygghet och studiero. Med att införa mobilförbud under lektionstid och göra det enklare att omplacera eller stänga av elever som har hotat eller utsatt andra för våld. Våra barn förlorar på en skola som inte tar tag i stök och skolk. Värst blir konsekvenserna för barn från hem med svaga studietraditioner, som inte kan få samma hjälp och stöttning hemifrån.

Målet är att bygga ett starkare samhälle med en jämlik kunskapsskola där det är varje elevs ansträngning som avgör vilka kunskaper hon får med sig i livet. Jag anser att detta är ett delat ansvar för eleverna och skolan. En kombination av rätt och plikt är viktig för oss socialdemokrater.

Läs mer på Skolverkets sida.

facebook Twitter Email