Skolan ska vara fri från extremistisk propaganda

Ingrid Andreae (S)
Kommunalråd

Dagens Nyheter skriver idag om hur extremister försöker sprida propaganda på landets gymnasieskolor. Bräckegymnasiets rektor berättar om en händelse där hon fick avvisa två män som velat komma in i skolans lokaler för att dela ut flygblad för att bjuda in elever till ett möte. Männen agerade hotfullt men lämnade skolan.

Redan dagen efter träffar rektor Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism. Samordnaren meddelar att staden stoppat uthyrningen av lokalen för mötet efter information från polisen om kopplingar mellan arrangören och våldsbejakande islamism.

Denna incident visar att stadens kraftfulla och målinriktade arbete mot våldsbejakande extremism har gett effekt. Stadens samordnare mot våldsbejakande extremism har en central roll i detta arbete och agerar operativt i nära samverkan med polis och säkerhetstjänst. Rektor visar på ett föredömligt sätt hur staden kan och ska agera när extremister försöker ta sig in och sprida propaganda på våra skolor.

Incidenten från Bräckegymnasiet är också en viktig signal till alla oss som arbetar i staden att vara vaksamma. Under valåret 2018 väntas de våldsbejakande grupperna bli allt mer aktiva, vi kan därför förvänta oss fler försök från extremistiska grupper att ta sig in på skolans område. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att utreda vilken roll skolan har i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Skolan är inte värderingsfri. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Våldsbejakande extremism utgör ett allvarligt och direkt hot, inte bara mot enskilda personers liv och frihet, utan ytterst mot grunderna för vår demokrati. Att olika extremistiska grupper nu försöker sprida sina antidemokratiska värderingar på skolgårdar och i skolkorridorer är helt oacceptabelt. Vi måste tillsammans aktivt försvara det öppna demokratiska samhället och alla människors frihet och lika värde.

Socialdemokraterna har varit väldigt tydliga med att alla sorters våldsbejakande extremism, oavsett om det är fascism, islamism eller vänsterextremism, ska bekämpas fullt ut. Vi har tagit många politiska initiativ, gjort många satsningar och idag har staden ett brett och väl utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism. Vi kommer självklart att fortsätta stärka och utveckla det arbetet. Extremistisk propaganda har ingen plats på Göteborgs skolor. I Göteborg ska det vara nolltolerans mot extremism.

facebook Twitter Email