Shadiye Heydari: Vinsttak stärker välfärden

Regeringen föreslår ett vinsttak för välfärden med 7 procent. Vinstjakt får inte ske med våra skattepengar i välfärden. Skattebetalarnas pengar ska återinvesteras istället för att få en jämlikt och kvalitativt välfärd. Jag är både glad och stolt över regeringens politik som stärker och utvsh-70x50-hog-becklar den svenska välfärden.

Ordning och reda ska gälla i välfärden. Vinstjakt ska inte styra vår välfärd utan våra skattepengar gör mer nytta när de används till verksamheter som att anställa fler lärare, undersköterskor eller annan välfärdspersonal. Därför välkomnar jag regeringens utredning med förslag på åtgärder för att begränsa vinster inom privat driven skola, vård och omsorg. Utredaren bedömer att ett vinsttak skulle kunna ge många miljarder i återinvesteringar i välfärden. En stark välfärd bidrar till fler jobb och ökad sysselsättning. Den svenska modellen bygger på alla som kan jobba ska jobba.

För att skapa ett jämlikt Göteborg och framtidstro behöver skolan och välfärden vara bra för alla, oavsett var man bor eller vilken skola man väljer. Våra skattepengar ska gå till en bättre skola och omsorg för alla. Vi är därför många som upprörts över att pengar avsedda för våra barn, gamla och sjuka istället hamnat i olika skatteparadis. Sverige är ensam i världen med att ge privata företag fri tillgång på skattemedel samtidigt som det fortsatt finns problem med bristande kvalité gällande lägre löner och sämre arbetsvillkor. Det skapar en otrygghet för elever ifall en skola går i konkurs. Elever ska inte påverkas av detta.

Våra gemensamma skattepengar har endast ett ändamål och det är att återinvestera i vårt samhälle. Därför är det glädjande för mig att också införa lagar och regler som säkerställer det. Bara då kan vi ha en gemensamt långsiktigt hållbar välfärd för alla. Det är så vi utvecklar och stärker den svenska modellen.

facebook Twitter Email