Satsning på filmen i Göteborg!

Den senaste tiden har det pratats mycket om filmutvecklingen i Göteborg. Det är bra! Vi har under de senaste åren styrt upp filmens roll i Göteborg. Tydliga satsningar på att öka filmproduktionen, utveckla branschen via innovationer och underlätta tillgången till det offentliga rummet. Framför allt har vi byggt en god basorganisation för att koordinera utvecklingen av film och rörlig bild. Vi har arbetat systematiskt via produktionsstöd och för att främja den fantastiska utvecklingen som sker på Lindholmen med bland annat Gothenburg Film Studios. Och vi vill växla upp hela den här klusterbildningen. Göteborg har kunskapen, kompetensen och innovationskraften på filmområdet för att vara i världsklass.

När kulturnämnden nyligen gjorde en utvärdering av filmsatsningen visade denna att infrastrukturen för de kulturella och kreativa näringarna har stärkts och skapat bättre och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Som en röd tråd genom hela satsningen har Göteborg, och jag som ansvarigt kommunalråd varit väldigt, väldigt tydlig. Samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i filmfrågor måste stärkas. Ska vi ha en dynamisk filmutveckling är vår samverkan helt avgörande. Samtidigt visar Kulturnämndens utvärdering att det är just detta som brister, vilket vi måste ta tag i.

Därför är en av de viktigaste delarna framöver att stärka den strategiska dialogen mellan regionala parter och Göteborgs Stad. Detta står jag till 100% bakom. Samtidigt behöver vi samarbeta på ett nytt sätt. Jag är helt övertygad om att vi behöver göra ett omtag på flera sätt, där ett handlar om var filmsatsningen totalt sett, ger mest verkan. Vi tror att de pengar som finns inom ramen för stadens filmsatsning, på lång sikt gör bättre nytta genom stärkt kompetensutveckling för bransch, talangutveckling för nya talanger och utvecklingsmedel för innovation. Det är också genom att satsa dessa medel i Göteborg, där vi har både uppdrag och mandat, som vi bäst kan följa filmsatsningen.

Det är viktigt att komma ihåg att samarbete bygger på annat än bara en fördelning av ekonomiska medel. Som stad och region har vi båda som offentliga organisationer ansvar för att skapa en hållbar infrastruktur för film. Vi gör det på olika sätt beroende på vilket uppdrag vi har. Styrning och uppföljning behöver vara tydligt och transparent och vi behöver föra strategiska diskussioner om vem som gör vad. Att den strategiska dialogen måste stärkas är en av mina huvudteser, inte minst genom regionens huvudmän inom filmområdet – Kulturnämnd och Regionutvecklingsnämnd. Filmen – som jag ser det – måste ha en tydligare roll i regionens kulturplan och, i Göteborg, tydligt luta sig mot stadens kulturprogram.

Så, låt oss inte fastna i diskussioner om att vi vill rikta mer medel till filmen i Göteborg. Låt istället fokusera på vad vi tillsammans kan göra för att stärka filmens roll i såväl stad som region. Det gynnar alla, inte minst de filmskapare som borde vara en självklar utgångspunkt och fokus.

/Mariya

facebook Twitter Email