Samarbeta över blockgränsen, inte anständighetsgränsen!

Gunilla Carlsson: Idag har jag tillsammans med mina riksdagsledamotskollegor Anna, Mattias och Johan skrivit på GP debatt om regeringsbildningen och vikten av valet att stå på rätt sida av historien.

Vi har sträckt ut våra händer till Maria, Rickard och Robert, de göteborgska riksdagsledamöter som representerar Centerpartiet och Liberalerna. Vi vill ha ett samarbete över blockgränsen, inte över anständighetsgränsen. Sverige står inför ett allvarligt hot – att få en regering som gör sig beroende av stöd från Sverigedemokraterna.

Utifrån valresultatet väljer varje parti vilka andra partier man vill samarbeta med. För mig är det självklart – vi kommer aldrig att samarbeta med SD eller ge dem inflytande. Det är ett parti med rötterna i nazismen, med företrädare som gör rasistiska och odemokratiska uttalanden och som är beredda att skapa kaos i Sveriges riksdag. SD:s politik går emot mycket av det vi är stolta över i Sverige: öppenhet, små ekonomiska klyftor och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Socialdemokraterna är med god marginal det parti som flest väljare anförtrodde sin röst i valet och vänstern blev det största blocket. Däremot har inget av våra politiska block egen majoritet i riksdagen och Sverigedemokraterna har en vågmästarroll. Därför krävs blocköverskridande samarbete. I den här frågan har vi socialdemokrater varit tydliga. Jag vill bryta den skadliga blockpolitiken och se förhandlingar över blockgränsen mellan fria självständiga partier.

Alla människors lika värde, öppenhet mot omvärlden, ekonomisk jämlikhet, och jämställdhet mellan könen är värderingar som sitter djupt i den göteborgska själen och därför har vi göteborgare föreslagit att gå i bräschen för pragmatismen. Vi har sträckt ut våra händer över blockgränsen, till de göteborgska riksdagsledamöter som representerar Centerpartiet och Liberalerna. Det är vad de göteborgska väljarna förväntar sig och förtjänar.

facebook Twitter Email