Regeringens politik bidrar till ett jämlikare Göteborg

Skärmklipp
Johan Büser, riksdagsledamot

Johan Büser: Ett jämlikare Göteborg blir resultatet av den socialdemokratiskt ledda regeringens 10 miljarder till kommuner och landsting i höstbudget 2016. Det är nödvändigt att vi säkerställer en hög kvalitet på välfärden. För det är i skolan, på äldreboendet, vid idrottsanläggningen och på badhuset som välfärden gör skillnad.

Jag är stolt över att tio tusentals göteborgare varje dag går till ett jobb på en skola, ett äldreboende eller ett sjukhus. De utbildar våra barn, tar hand om oss när vi blir sjuka, och vårdar våra äldre. Det är de som utgör välfärdens stolta ryggrad.

Den generella välfärden är en grundbult i det svenska samhällsbygget och vår svenska modell. Vi har relativt små klyftor och ambitionen att varje barn ska få en lika bra start i livet. Vi har också välfärden att tacka för att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Välfärden bidrar till arbete och tillväxt i hela vårt land. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Men de borgerliga partierna vill gå motsatt väg. Under åtta år sänkte de skatterna med 140 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaden för alla barnbidrag, för hela förskolan plus kostnaden för hela Sveriges försvar och krisberedskap.

Jag vill istället se fler investeringar i välfärden för att bygga Göteborg och vårt samhälle starkare och skapa framtidstro.

facebook Twitter Email