Rätten att älska vem man vill och vara den man är

Idag besökte jag Homan Göteborg för att prata om EU-valet och HBTQ-personers situation i Europa. Homan är en ideell förening som arbetar för och med HBTQ+personer som kommit som flyktingar eller asylsökande från Mellanöstern. Föreningen bedriver ett viktigt arbete, dels genom att hjälpa och stödja dem och påverka samhället i en mer HBTQ-vänlig riktning och dels arbeta mot islamofobi. Många av deras medlemmar bär på ett tungt bagage med trauman från såväl situationen i ursprungslandet som från flykten. För många av dem är föreningen deras enda mötesplats där de kan få tala ut och leva ut sina känslor, sin sorg och berätta om sin utsatthet också i det nya landet.

Tyvärr finns idag ett flertal europeiska länder där mörka krafter vill rulla tillbaka HBTQ+personers rättigheter. Ungern och Polen har flera gånger blockerat EUs politik kring frågan och nyligen uttalade en toppolitiker, för Lag och rättvisa i Polen, att HBTQ+personers rättigheter är ett hot mot den polska identiteten, mot Polen och dess existens. Även i Sverige har företrädare för Sverigedemokraterna gjort homofobiska uttalanden. Björn Söder har kallat Pride för en pervers tillställning och jämfört homosexualitet med pedofili och SD:s fd gruppledare Mattias Karlsson har beskrivit samkönade äktenskap som “ännu ett steg i utrotningskriget mot kärnfamiljen”.

För mig är det självklart att alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska kunna utnyttja sina rättigheter. EU måste verka för att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla i alla medlemsstater. Socialdemokraterna både i Sverige och i andra delar av Europa har med framgång drivit på kampen för HBTQ+personers rättigheter men trots detta återstår mycket arbete och skarpare åtgärder krävs på EU-nivå.

Några av de förslagen som vi socialdemokrater driver är förstärkning av EU:s diskrimineringslagstiftning så att den omfattar fler grupper och alla områden i samhället. Målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder. EU måste också få tillgång till mer statistik om hur utbredd diskrimineringen de facto är i de olika medlemsländerna. Vi kräver att äktenskap, även samkönade äktenskap och registrerade partnerskap, som ingåtts i ett EU-land ska erkännas inom hela unionen. EU behöver en sammanhållen strategi som även genomsyrar unionens utrikespolitik.

HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Flera av de rättigheter HBTQ+personer i Sverige har är inte vardag i många länder. Vi har därför ett ansvar för att dessa blir verklighet i hela Europa. Kampen för människovärdet är internationell och som socialdemokrat kommer jag alltid stå upp för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill och vara den man är.

Mariya Voyvodova (S)
Kandidat till Europaparlamentet

facebook Twitter Email