Rätt till fri abort!

Alla ska ha rätten att bestämma över sina egna kroppar. Det låter klokt, inte sant? Ändå är abort förbjudet i 26 % av världens länder. Varje år dör ca 68 000 kvinnor i samband med att de genomgår en illegal abort. Så ska det inte vara.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning beskriver i fem punkter varför det är så viktigt att värna om rätten till fri abort och varför Sverige just därför måste våga stå upp för kvinnors rättigheter i ett globalt perspektiv. Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle.

Med en fri aborträtt värnar vi om kvinnors liv. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicins risk för kvinnan. Det är tvärtom ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort då de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Anledningen till att jag tillsammans med några andra riksdagskollegor skrivit en riksdagsmotion om rätten till fri abort är p.g.a. att denna rättighet nu hotas i Sverige. Sedan en tid tillbaka sitter ett abortfientligt parti i Sveriges riksdag och med skiftet på presidentposten i USA blir abortfrågan brinnande aktuell. Mina barn och barnbarn ska kunna bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Den rättigheten ska inte ifrågasättas.

Med vetskap om detta och det arbete som historiskt bedrivits för att komma till den position Sverige idag har måste vi höja våra röster ytterligare. I alla väsentliga forum såväl nationellt som internationellt måste Sverige markera kvinnors rätt till fri abort.

Du kan läsa hela motionen här.

/Gunilla Carlsson, riksdagsledamot i Göteborg (S)

 

facebook Twitter Email