På väg till Nelson Mandela Bay

Sverige har alltid haft en stark relation med Sydafrika. Under alla år av rasförtryck som präglade landet har den svenska arbetarrörelsen och stora delar av det svenska samhället kämpat för rättvisa och demokrati och bidragit i kampen mot apartheidsregimen. 1994, efter regimens fall banades väg för fördjupade kontakter mellan Sverige och Sydafrika. Idag är Sydafrika en av Sveriges viktigaste exportmarknader och relationerna har ytterligare förstärks kring frågor som rör mänskliga rättigheter, kultur, utbildning och forskning. Mycket positivt har skett. Demokratin i landet har stärkts och arbetet med mänskliga rättigheter har tagit fart. Trots en progressiv lagstiftning förekommer en utbredd diskriminering mot svarta, oftast kvinnor och flickor. Arvet från apartheid finns kvar. Skillnader i livsvillkor och möjligheter och tillgången till sysselsättning mellan vita och svarta är fortfarande mycket stora.

Mariya Voyvodova (S), kommunalråd med ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och ungdomsfrågor.
Mariya Voyvodova (S)

“Freedom can never be taken for granted. Each generation must safeguard it and extend it. Your parents and elders sacrificed much so that you should have freedom without suffering what they did. Use this precious right to ensure that the darkness of the past never return.” Med Nelson Mandelas ord åker jag idag tillsammans med representanter från Göteborgs stad till Nelson Mandela Bay Municipality (dåvarande Port Elisabeth). Sedan 1999, med stöd av Sida, har Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality tecknat ett partnerskapsavtal för ömsesidig utveckling inom ekonomisk tillväxt, social jämlikhet, demokratisk utveckling och miljö. Samarbetet mellan våra städer har av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati hyllats som ett ”best practice city to city partnership” och inspirerat andra städer till liknande partnerskap.

Inom ramen för partnerskapet har genom åren drivits en del framgångsrika projekt. Bland annat ett läsprojekt mellan skolor och bibliotek i våra städer som resulterade i en bok ”Books build bridges”. Inom stadsutvecklingsområdet har vi arbetat kring hur man utvecklar våra hamnområden till attraktiva arbets- och bostadsområden. På miljöområdet har vi samarbetat för att utveckla kundservisen kring städernas sophanteringssystem samt ledningssystem för mätning av luftkvalité. Inom fritidsområdet har samarbetet gett upphov till ett spännande möte mellan Mixgården i Hammarkullen och en fritidsgård i Nelson Mandela Bay med fokus på ungdomar i utsatta områden.

Undertecknande av det nya partnerskapet mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality, 6 mars 2017
Undertecknande av det nya partnerskapet mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality, 6 mars 2017

Våra städer har mycket gemensamt även om förutsättningarna ser olika ut. I år förnyades avtalet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay. Under de kommande tre åren kommer vi arbeta med tillgängligheten sett ur ett ekonomiskt, demokratiskt, socialt och upplevt perspektiv. Frågor vi ska diskutera är hur vi kan förbättra boendemiljöerna inom och mellan förortsområden och andra delar av våra städer och skapa mer tillgängliga städer.

Sydafrika har en särskild plats i svensk historia och nutid. Nelson Mandela Bay har en speciell plats i Göteborg. Jag ser fram att diskutera gemensamma utvecklingsmöjligheter för våra städer.

/Mariya

facebook Twitter Email