På väg till Nelson Mandela Bay i Sydafrika

”Jag har vandrat den långa vägen mot frihet. Jag har försökt att inte vackla; jag har gjort misstag längs vägen. Men jag har upptäckt hemligheten att efter att ha bestigit ett stort berg finner man bara att där är många flera berg att bestiga.” Orden tillhör Nelson Mandela och de sammanfattar väl dagens Sydafrika. Demokratin är ung i Sydafrika men landet har världens mest modernaste och kanske mest progressiva konstitution som har gett sydafrikanerna, oavsett hudfärg, mänskliga och medborgliga rättigheter. Något som majoriteten, de svarta, dittills hade saknat. Mycket positivt har skett. Men det finns också en annan verklighet med ökad fattigdom och ökade klyftor, utbredd kriminalitet, våld och misär. Människor har inte tillgång till grundläggande trygghet som vatten, sophämtning, el och bostäder. Det är ett otryggt samhälle, särskilt om du är fattig och svart.

Chatty / Zanemvula

Imorgon åker jag med representanter från Göteborgs Stad till Nelson Mandela Bay i Sydafrika. I snart 20 år har våra städer ett partnerskapsavtal och ett ömsesidigt samarbete som har stärkts genom åren. Vi har bytt kunskap, tankar och idéer inom urban stadsutveckling, kultur, näringsliv, klimat, utbildning och turism. Samarbetet är en del av svensk biståndspolitik i Sydafrika och projektet helfinansieras av Sida via ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Fokus ligger på bättre tillgänglighet – fysisk, social, ekonomisk och upplevd – för att göra våra städer mer jämlika och rättvisa.

NMB Science & Technology Centre

Det brukar sägas att de små stegen gör ofta den stora skillnaden. Förändringar är möjliga men förändringar och förbättringar är processer, inte händelser, och de tar tid. Även stora förändringar är möjliga men man måste tro på det och ha modet att göra det. Vårt gemensamma mål är att skapa rättvisa och hållbara städer och dra nytta av synergieffekter. Nelson Mandela Bay och Göteborg har mycket gemensamt och det finns en samsyn kring vad som behöver göras inom projektet. Nelson Mandela Bay är liksom Göteborg en stor hamnstad och landets centra för fordonsindustri. Precis som här hemma finns där stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper. Vi har många erfarenheter att ta till oss från båda håll och vi försöker lära av varandra.

En särskild del kopplat till huvudprojektet är Youth Access Project. På resan dit har vi med oss två ungdomar från Hammarkullens fritidsgård Mixgården. Det ska bli spännande att se hur ungdomarna från Hammarkullen och Nelson Mandela Bay sätter igång arbetet för att hitta ett sätt att få in ungdomsperspektivet i städernas planering för bättre tillgänglighet och hitta bättre sätt att arbeta med lokaldemokrati och lokalsamhällen.

Donkin Reserve i Port Elisabeth

Koleka Putuma är en ung performancepoet från Sydafrika. Hon föddes 1993, ett år innan apartheids avskaffande. Born free-generationerna kallas de som föddes efter. Det sätter tiden i perspektiv. I Putumas debut – Collective Amnesia – är det minnena från Sydafrikas förflutna som är i förgrunden. Men de berättas på Putumas villkor och utifrån hennes egna erfarenheter. Nya perspektiv kommer i ljuset, och det är detta vi måste lyfta fram. Vi behöver ge unga ”space” och plattformar till att kunna uttrycka och förmedla. Vare det sig är via poesi eller stadsplanering – så är det vi som behöver lyssna. Lyssna på dem som ofta direkt upplever och känner lokalsamhällets olika delar bäst.

/Mariya

facebook Twitter Email