Öppningen av Röhsska museet flyttas fram

Jag ser verkligen fram emot dagen då Röhsska museet öppnar sina dörrar igen. Det är ett unikt och imponerande museum. Dess nya chef Nina Due kommer tillsammans med sina medarbetare lyfta Röhsska till nya fantastiska höjder. I nuläget pågår bland annat ett intensivt arbete med den handlingsplan som Kulturnämnden tidigare tagit beslut. Där är arbetsmiljön en viktig del.

Nu visar det sig att öppningen av Röhsska museet måste flyttas fram några månader. Varför? Det är arbetet med att bygga om och tillgänglighetsanpassa museets entré och foajé som drar ut på tiden. Röhsska museet huserar i en gammal byggnad från 1916 och behöver tillgänglighetsanpassas för att vara i ett museum i tiden. Det blir bland annat en ny entré med en hiss från Vasagatan, ombyggd foajé och ett nytt kapprum i källarplanet.

Jag har fått frågan om museet inte kan öppna ändå – att tillgängligheten kan komma senare. För mig som kommunalråd med ansvar för såväl kultur som mänskliga rättigheter är detta inte ett alternativ. Röhsskas tillfälliga stängning ämnar leda till en nystart och en nytändning för hela verksamheten. När museet väl öppnar ska det öppnas med bästa möjliga förutsättningar för alla göteborgare och framtida besökare. Röhsskas stängning ska inte bara handla om det interna arbetet – det ska också vara en signal om något nytt och inbjudande. Tillgängligheten är i högsta grad en viktig del av detta arbete och är en mycket prioriterad fråga för mig.

Mariya Voyvodova (S)
Foto: Lena Dahlström

Under tiden kommer du ändå kunna ta del av Röhsska. Museet kommer vara synligt på andra sätt. Just nu pågår utställningen Daylight and Object med årets Söderbergspristagare Daniel Rybakken på Göteborgs Stadsbibliotek. Under Göteborgs Design Festival Open Week öppnar delar av museets utställningslokaler, om än tillfälligt. Det finns också planer att finnas på andra tillfälliga platser under våren och sommaren innan Röhsska nyöppnar till hösten 2018. Dessutom fortsätter arbetet med samverkansplattformen med akademin, de kreativa och kulturella näringarna samt ideella aktörer inom mode, design, konsthantverk och arkitektur. Designstaden Göteborg går en ljus, och mer tillgänglig, framtid till mötes! Röhsska museet har en enorm potential i staden, nationellt och i en internationell kontext.

Röhsska museet ska vara ett angeläget design- och konsthantverksmuseum för besökarna. Ett museum där designens, modets och konsthantverkets historiska, samtida och framtida roll utforskas och lyfts fram. Ett museum som är en angelägen mötesplats för både en bred allmänhet och för profesionella inom området. Så även om vi får vänta något lite längre än planerat att besöka museet så vet vi – när det är dags blir det ett museum som, på ett bättre sätt, kan välkomna alla.

/Mariya

facebook Twitter Email