Nytt regemente till Göteborg

Göran Johansson hade rätt 2005 om att Göteborg behöver ett regemente. Han blev till och med såpass upprörd att han lämnade det verkställande utskottet i protest. Vi tog dessutom ett distriktskongressbeslut då som ställde sig bakom Göran.

Därför är det idag extra glädjande för mig som socialdemokrat och som ordförande i Göteborg att man lagt fram ett förslag från Försvarsberedningen att man vill etablera ett nytt regemente i Göteborg. Inte minst är det här viktigt för Göteborgs hamn, som idag har en stor betydelse för försörjningen av såväl Sverige, Finland och Norge och en förutsättning för att vi ska kunna få hjälp av tredje part. För att upprätthålla detta krävs ett kvalificerat amfibieförband.

Det här är en seger för oss göteborgare, för vårt land och för Göteborg.

Göteborgsbänken föreslog i en riksdagsmotion 2016 att Göteborgs regemente återuppstår. Läs här.

facebook Twitter Email