Ny organisation för förskola och grundskola

Ingrid Andreae (S)
Kommunalråd

Idag är en historisk dag. Den 1 juli 2018 överförs ansvaret över förskola och grundskola från de tio stadsdelsnämnderna till två centrala nämnder. Barnen, eleverna och personalen kommer nog inte i ett första skede märka några stora förändringar. Förskolan och skolan står där den står, och förhoppningsvis har alla administrativa IT-system på ett smidigt sätt gått över från stadsdelen till den centrala förvaltningen under natten. Men på sikt ska det leda till högre måluppfyllelse och en mer jämlik skola. 

Politiskt och organisatoriskt är det en betydande sak vi nu är med om. För oss socialdemokrater satt frågan om centraliserad skola länge rätt långt inne. På goda grunder ville vi värna stadsdelsnämndens ansvar för förskola och grundskola. Att varje stadsdel utifrån sin unika kännedom om stadsdelen och dess befolkning kunde fatta besluten om förskolan och skolan såg vi som ett prioriterat värde.

Men när verkligheten förändras måste också de politiska lösningarna följa med. Efter hand har det blivit tydligt att likvärdigheten i skolan är hotad. Till del beroende på att alla tio stadsdelar hanterar skolan på olika sätt vilket ger barnen och eleverna i Göteborg olika förutsättningar beroende på var i stan de bor. För tre år sedan tog vi därför initiativ till att i en bred politisk uppgörelse utreda skolans framtida organisation.

Till en början var det enbart grundskolan som utredningen hade i uppdrag att utreda. Vi socialdemokrater insåg dock snart att det inte gick att lämna förskolan utanför. Vi lyfte därför in även förskolan i utredningen, vilket vi är väldigt glada över idag. Efter ett och ett halvt år presenterades två gedigna rapporter, en om grundskolan och en om förskolan. Jag var själv med i den politiska referensgruppen som noga följde utredningen så jag vet vilken arbetsinsats från de inblandade tjänstepersonerna som ligger bakom rapporterna.

När vi nu genomför omorganisationen så är det med detta utredningsarbete i ryggen vilket känns väldigt tryggt. Att det råder bred politisk enighet om förändringen ger stabilitet över tid och borgar för att det blir en lyckad övergång.

Imorgon måndag 2 juli har den nya förskolenämnden och den nya grundskolenämnden sina första konstituerande sammanträden. Det kommer kännas högtidligt att vara med och fatta besluten som rör våra barns och ungas framtid.

facebook Twitter Email