Nolltolerans mot extremism

I Sverige har vi haft fred i tvåhundra år och vi har varit en demokrati i snart hundra år. Demokratins principer och de grundläggande individuella fri- och rättigheterna är sedan länge starkt förankrade bland medborgarna och i samhällets institutioner. Demokratin är självklar för oss och det är bra.

Men det gör det desto viktigare att vi inte glömmer att demokratin ständigt behöver värnas och försvaras. Demokratins tolerans kan och ska ha gränser. Alla har rätt till åsiktsfrihet men rörelser och tankesystem som direkt utmanar grunderna för vår demokrati måste bekämpas hårt och målmedvetet. Samhällets institutioner är inte värderingsfria. De ska värna demokratins principer och individernas friheter och rättigheter.

Det här borde vara självklart och det är det också, för de flesta. Men ibland uppstår ändå osäkerhet och förvirring kring dessa frågor. Det gäller särskilt när demokratins motståndare själva hänvisar till demokratins principer för att få utrymme och möjlighet att undergräva just dessa principer. Med hänvisning till åsiktsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och religionsfrihet kräver man tillgång till offentliga arenor och bidragssystem för att få sprida sina anti-demokratiska idéer.

Här har det inom delar av våra samhällsinstitutioner funnits en naivitet eller rädsla för kritik som gör att man inte förstått eller vågat sätta stopp. Under senare år har medvetenheten ökat avsevärt men det sker fortfarande allvarliga misstag. Det senaste exemplet är arrangemanget Burka Songs 2.0 där stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter brustit rejält i sitt värdegrundsarbete. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis att kräva en redogörelse för hur detta kunnat hända och vad man tänker göra för att se till att det inte upprepas.

Våldsbejakande extremism utgör ett allvarligt och direkt hot, inte bara mot enskilda personers liv och frihet, utan ytterst mot grunderna för vår demokrati. Därför har våra samhällsinstitutioner ett ansvar att motverka dessa förtryckande tankesystem. Vi måste tillsammans aktivt försvara det öppna demokratiska samhället och alla människors frihet och lika värde. För oss socialdemokrater är detta självklart.

Därför har vi också varit väldigt tydliga med att alla sorters våldsbejakande extremism, oavsett om det är fascism, islamism eller vänsterextremism, ska bekämpas fullt ut. Vi har tagit många politiska initiativ, gjort många satsningar och idag har staden ett brett och väl utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism. Vi kommer självklart att fortsätta stärka och utveckla det arbetet. I Göteborg ska det vara nolltolerans mot extremism.

facebook Twitter Email