Mitt möte med Agape

I söndags kväll träffade jag nätverket Agape, som gör stora insatser för ensamkommande i Göteborg. Det är ett initiativ som på kort tid byggt upp en imponerande ideell verksamhet och organisation och som dessutom har spridit sig till många andra städer. Matilda Brinck-Larsen, som är verksamhetsansvarig och nätverkets grundare, sitter tillsammans med David Nilsson och Emma Forseth i styrgruppen för Agape här i Göteborg och vi hade ett väldigt bra och öppet samtal om deras verksamhet, vilka problem de möter, vad staden skulle kunna göra bättre och vilket stöd och hjälp de skulle behöva.

Varje söndag kväll har Agape informationsträffar för ensamkommande och volontärer, utöver all annan verksamhet som pågår under veckorna. Samlingspunkten är Betlehemskyrkan på Vasagatan. När jag var där hade ett hundratal ensamkommande samlats och ett tjugotal volontärer. Agape fungerar som ett nav för de ensamkommande i Göteborg och arbetar intensivt med att stärka de unga och se till att de inte dras in i dåliga sociala miljöer och pushar de istället att sköta skolan. De har förmedlat boendelösningar för över tvåhundra ensamkommande men ställer också krav på att man sköter skolan.

Ensamkommande som blir vuxna är en utsatt grupp som ofta befinner sig i en svår livssituation. Som vuxna så är det Migrationsverket som ska ordna boende åt dem, om de inte kan hitta eget boende själva. Det betyder att många av dem riskerar att ryckas upp från sina sociala sammanhang och få svårt att fullgöra sin gymnasieutbildning. Ett hundratal ungdomar har haft så stora omsorgsbehov att kommunen har tagit beslut att de ska få bo kvar i kommunens boenden även efter att de blivit vuxna men hundratals andra står inför valet att flytta till ett anläggningsboende långt bort eller försöka ordna ett eget boende själva eller via nätverk som Agape.

Socialdemokraterna i Göteborg har arbetat intensivt och målmedvetet för att förbättra deras situation. Vi har haft täta kontakter med Migrationsverket och fått dem att som regel placera unga vuxna från Göteborg på pendlingsavstånd, så att de kan fullfölja sina utbildningar. Vi har sett till att det kommer att inrättas en samordningsfunktion för att bättre koordinera insatserna som staden och ideella organisationer gör. Vi har också tagit beslut om stora satsningar på gruppen via de medel som staten förhoppningsvis kommer att skjuta till i höstbudgeten. Det arbetet kommer vi att fortsätta. Det är viktigt att de unga som ska stanna får en så bra start som möjligt i sitt nya land.

facebook Twitter Email