Mattias Jonsson: Förbjud hyvling! Trygga anställningar skapar trygghet i en ny tid

Under dagen kommer flertalet motioner om hyvling behandlas på vår kongress! Jag tycker det är hög tid att justera lagstiftningen så att hyvling hamnar i historieböckerna en gång för alla.

Jag mötte här om dagen en mycket orolig man som arbetar på ett stort städbolag här i Göteborg. Vi kan kalla honom Mikael. Han berättade för mig att han över en natt fått sin anställningsgrad och lön sänkt med 30 %. Eftersom att Mikael är väldigt rädd om sitt jobb accepterade han att hans anställning hyvlades med kort varsel. Att människors anställningar och inkomster kan ändras om så plötsligt leder naturligtvis till otrygghet. Vårt samhälle är uppbyggt kring heltid, både vad gäller a-kassa och ersättningar från försäkringskassan. Hyvling leder till ökade inkomstklyftor och en urvattning av den svenska modellen.

infografisk mall Mattias (bestämd) hyvling

Mikaels situation är mycket svårt, han vet i dagsläget inte om han kommer kunna bo kvar i sin lägenhet och hur han ska få den nya lägre lönen att räcka till. Än mer problematiskt är att han är långt ifrån ensam. Idag är det vanligt att heltidstjänster görs om till deltider så att anställda får dela på arbetstid istället för att någon sägs upp. Precis som Mikael är många anställda rädda om sina jobb och accepterar därför att deras anställningsgrad och lön sänks över en natt. Facken är överens om att lagen om anställningsskydd ska träda i kraft när arbetstimmarna blir färre. När samma antal personer utför färre arbetstimmar, då råder det arbetsbrist menar facken och därför ska LAS tillämpas.

Det bästa vore förstås om parterna själva kan komma överens om det här! Partsförhållandet är trots allt en grundbult i den svenska modellen. Det kan dock komma att ta lång tid innan man når en sådan överenskommelse och därför menar jag att det är nödvändigt att regeringen redan nu behöver starta en utredning kring vart i lagstiftningen justeringar måste göras för att arbetsgivarna inte längre ska kunna runda LAS. Under vår kongress kommer just hyvlingen bli en mycket omdiskuterad fråga. Flera motioner föreslår lagändringar för att omöjliggöra hyvling! Det tycker jag är mycket positivt, det betyder att problemet har lyfts och därför kan börja åtgärdas.

Att människor har trygga anställningar i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett jämlikt Sverige och ett jämlikt Göteborg. Mikael och fler med honom måste ha trygga anställningar för att kunna skapa trygga liv åt sig själva och sina familjer. Hyvling hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, det måste förbjudas. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen. Det är dessutom en förutsättning för att skapa trygghet i en ny tid!

facebook Twitter Email