Mattias Jonsson: Bra utbildningssatsning i Västra Götaland

Sveriges ekonomi är urstark. Men svensk arbetsmarknad befinner sig i ett knepigt läge. Antalet arbetslösa är runt 350 000. Samtidigt är antalet lediga jobb över 100 000. Jag brinner för att obalansen på arbetsmarknaden ska jämnas ut och att det växande välståndet ska komma hela Sverige till del – det är den svenska modellen.

För att hela Sverige ska växa behöver duktiga medarbetare med rätt kompetens finnas i hela landet. Bristen på arbetskraft är ett problem för såväl offentliga som privata arbetsgivare. Det behöver vi få ändring på. Regeringen gör därför stora satsningar i kunskapslyftet och utbildningsplatser i landet. I dagarna blev det klart att Västra Götalandsregionen har fått resurser för sammanlagt 4530 platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning under året. Det innebär att det kommer finnas goda möjligheter att utbilda sig exempelvis till snickare, industritekniker eller elektriker och inom områden som barnomsorg och omvårdnad.

Samtidigt som antalet arbetslösa är alltför många har vi brist på arbetskraft i många branscher. Det är oacceptabelt. Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på ett kunskapslyft är en investering i människors utbildning. På så vis minskar arbetskraftsbristen och därmed arbetslösheten och vi skapar även möjlighet till omskolning och karriärväxling.

Det finns också en stor grupp nyanlända som behöver undervisning i svenska, yrkesutbildning, kompletterande utbildning eller praktik för att kunna ta steget in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det tror jag är grundläggande för att skapa ett jämlikt Göteborg. Ett bra exempel är Kungsbacka , som har startat ett nytt lärlingsprogram i samarbete med kommunens bostadsföretag Eksta och byggföretaget Erlandsson. Programmet slår samman integration av nyanlända med att minska bristen på yrkesutbildade i byggbranschen.

Jag tycker att utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna till ett gott liv, för friheten att välja sin framtid och för att kunna försörja sig. Jag är därför väldigt stolt över de stora satsningar som regeringen gör för att få fler i jobb genom utbildning. Så byggs samhället och den svenska modellen starkt.

facebook Twitter Email