Kvinnors ska inte arbeta gratis

Vi måste uppmärksamma ojämlikheter och ta ansvar för att kvinnor och män ska ha lika villkor. Idag arbetar kvinnor 54 minuter gratis på grund av lägre lön i jämförelse med män, varje arbetsdag. Så ska det inte vara. Krafttag för en förändring behövs. Jag står upp för jämställdheten.

I onsdags den 13 februari hölls manifestationen Lön hela dagen på Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma frågan om kvinnors ojämlika lönesituation i samhället. Det är en viktig fråga. Vi behöver göra mer för att få till en förändring.

Kvinnor har idag fortfarande lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Vi behöver fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten.

Fler ska får möjlighet att jobba heltid. För att höja kvinnolönerna är det bäst att arbetsmarknadens parter sköter lönebildningen. Jag är stolt över att kunna säga att vår politik i förra mandatperioden drev på för att kommuner och landsting ska erbjuda rätt till heltid genom ett nationellt kollektivavtal. Men även gjort det svårare att stapla visstidsanställningar på varandra, vi har genomfört satsningar för kvinnors arbetsmiljö och bedrivit en feministisk utrikespolitik. För mig handlar det om att vårt samhälle ska stå upp för allas rättigheter.

Det är fortfarande en bra bit kvar att gå. Jag viker aldrig från mina progressiva värderingar om rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på. Det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

Socialdemokraterna är en feministisk frihetsrörelse på demokratins grund. I Sverige är jämställdhet mellan män och kvinnor reglerat i grundlagen. Det ska vi aldrig kompromissa med. Vi ska drivit på för kvinnors rättigheter, för ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email