Klimatet är vår tids ödesfråga

Häromdagen släppte FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald en mycket dyster läsning. Slutsatsen i rapporten är alarmerande – nära en miljon arter hotas av utrotning. Den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och våra ekosystem är djupt oroande. Fungerande ekosystem är fundamentala för djur och natur men också för mänsklighetens överlevnad. Idag minskar artrikedomen och livsmiljöerna for växter och djur försämras genom bl.a. ohållbart nyttjande av naturresurser, föroreningar, ohållbar användning av kemikalier och förändringar i klimatet.

Denna utveckling måste vi vända snarast och det behövs handling och politisk vilja. Därför har vi socialdemokrater i EU tagit ett ledarskap i frågan och driver på för att EU:s klimatutsläpp ska minska mer och snabbare än i dagsläget så att vi ska klara Parisavtalets temperaturmål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Vi har ställt oss bakom samtliga betänkanden och initiativ i Europaparlamentet denna mandatperiod som behandlat situationen för den biologiska mångfalden. Vi har drivit ett förslag att förbjuda en rad bekämpningsmedel för att rädda Europas bin. Socialdemokraterna i Europaparlamentet har fått igenom ett betänkande om användning av bekämpningsmedel som tar större hänsyn till miljön, den biologiska mångfalden och människors hälsa. Vi har jobbat hårt med att få bort många farliga ämnen och skärpa miljöreglerna. EU ska också ta större hänsyn till den biologiska mångfalden i jordbruksnäringen och användandet av bekämpningsmedel.

När jag är ute och kampanjar har jag mött dem som säger att den globala uppvärmningen är ett påhitt. De är inte så många idag men de finns. En klimatförnekare sitter som president i ett av världens mäktigaste land som valde att lämna Parisavtalet. Klimatförnekare sitter i Europaparlamentet. De sprider falska uppgifter, förvanskar statistik, ifrågasätter forskningen och skapar misstro. I Sveriges Riksdag vill sverigedemokraterna sänka anslaget till SMHI med 11 mnkr. Enligt riksdagsledamoten Mattias Kinnunen SMHI ägnar sig åt ”tendentiös opinionsbildning gällande klimatförändringarna.” Efter den rekordvarma sommaren i Sverige 2018 drog SD:s partiledare Jimmie Åkesson följande slutsats i ett radioprogram i Svensk Radio: ”Jag har inte sett någon forskare som har sagt att det varma vädret vi har haft beror på klimatförändringarna.” Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte ställt sig bakom Parisavtalet, Sveriges nya klimatlag och klimatmålet för nationella utsläpp.

Så. Det spelar roll vilket parti du röstar. Klimatförändringarna har inga gränser. Klimatomställningen är vår tids ödesfråga och för oss Socialdemokrater är det självklart att EU ska ta ledartröjan i det internationella arbetet med att minska klimatutsläppen. För mig social rättvisa och progressiv klimatpolitik hänger ihop. Det handlar om vårt gemensamma ansvar och vilket planet vi lämnar till våra barn och barnbarn.

Mariya Voyvodova (S)
Kandidat till Europaparlamentet

facebook Twitter Email