Kampen mot hedersförtrycket kan inte vänta!

Marina Johansson
Marina Johansson (S) Kommunalråd

Idag lade vi socialdemokrater, med stöd av Miljöpartiet, ett förslag i kommunstyrelsen om att ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck. Göteborgs stad gör redan idag stora insatser för att bekämpa hedersförtryck men den kartläggning som vi rödgröna i Social resursnämnd tagit fram visar att det behövs mer samordning och samverkan. Vi ville därför ta fram en stadenövergripande handlingsplan i frågan så att vi bättre kan samordna de insatser som görs.

Tyvärr tyckte övriga partier att det är bättre att vänta tills en ny kartläggning är klar, något som kan ta flera år. Det är en konstig inställning. Vi vet redan idag att hedersförtryck är ett stort problem för många göteborgare, inte minst unga kvinnor och hbtq-personer. Det visar om inte annat den kartläggning som nätverket ”Varken hora eller kuvad” nyligen presenterade. Vi kan inte vänta med att samordna oss i kampen mot hedersförtryck tills vi gjort ännu fler kartläggningar, vi måste agera nu.

När vi får ny information och kunskap så kan vi behöva revidera och uppdatera befintliga planer, så är det med allting. Men det är ingen ursäkt för att sitta och vänta när vi har allvarliga problem att hantera nu på en gång. Kampen mot hedersförtrycket kan inte vänta. Vi har en skyldighet att hjälpa alla de som riskerar att kontrolleras, hotas, skadas eller dödas på grund av dessa fruktansvärda idéer. Vi har en skyldighet att stå upp för vårt öppna demokratiska samhälles principer när de hotas av förtryckande normer och värderingar.

Nu blir det ingen handlingsplan, men stadens omfattande insatser fortsätter naturligtvis ändå. Med hjälp av den samordnare mot hedersförtryck som vi tagit inititativ till att inrätta så kan vi förbättra arbetet ytterligare. Det är bra. Ett jämlikt Göteborg förutsätter lika möjligheter för alla leva fritt och frimodigt, jämställt och självständigt. Vi socialdemokrater kan aldrig ha lägre ambitioner än så.

 

facebook Twitter Email