Jonas Attenius (S): Svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad

Nyligen ägde en viktig delseger för den svenska modellen rum. EU:s utstationeringsdirektiv är under omförhandling. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har gjort ett fantastiskt arbete och rott i hamn en uppgörelse mellan EU-länderna som kommer stärka Sveriges löntagare.

Det förslag som EU:s medlemsländer nu kommit överens om innebär att utstationerade arbetare ska ha löner i nivå med lönerna i landet där man jobbar. Efter 12 månader ska man ha ”goda skäl” för att fortsätta en utstationering, och efter 18 månader ska man fullständigt omfattas av de arbetsmarknadsregler som gäller värdlandets arbetsmarknad.

Som socialdemokrat tror jag på internationellt samarbete. Jag tror att EU är helt avgörande för två av de mest grundläggande förutsättningar för vår frihet: fred och jobb. Samtidigt går det inte att förneka att EU-inträdet haft sina negativa sidor. Exempelvis utställdes det löften om att den Svenska modellen och att svenska löner skulle gälla på svensk arbetsmarknad. Så har det inte blivit. Det märks inte minst inom byggbranschen, där jag själv har min yrkesbakgrund och där vi länge kämpat emot den lönedumpning som EU:s utstationeringsdirektiv många gånger medför.

Alla samarbeten innebär eftergifter. Det får man acceptera. Vad jag dock inte kan svälja är när dessa eftergifter främst ska göras av byggnadsarbetarna och  andra yrkesgrupper i kraftigt konkurrensutsatta branscher, genom att dem utsätts för sämre löner och villkor och där man systematiskt utnyttjar arbetskraft från länder som har lägre lönenivåer eftersom deras ekonomier ser annorlunda ut.

Det är varken schysst mot våra svenska byggarbetare eller mot våra kollegor från andra länder, som självklart ska ha samma rättigheter och villkor när de gör samma jobb i samma land. På sikt skapar låglönekonkurrensen en ohållbar union där de olika medlemsländernas arbetare ställs mot varandra. Så kan vi inte ha det. Vi socialdemokrater har alltid haft större visioner för Europa än en gemensam marknad.

Därför känns det riktigt bra att regeringen verkligen har levererat på EU-nivå. Man har rivit upp Lex Laval, vilket stärker rätten för svenska så väl som utländska arbetare att kräva rättvisa villkor. Nu har regeringen – med Ylva Johansson i spetsen – också levererat en överenskommelse med EU:s medlemsländer som utvecklar den svenska modellen genom att tydligt fastställa att svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad. Överenskommelsen är inte utan sina brister. Jag kan tycka att 18 månader är lång tid att inte fullt ut omfattas av värdlandets arbetsmarknadsregler. Transportsektorn ingår inte heller, utan förhandlas separat. Samtidigt är detta ett viktigt steg framåt, och jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan EU inser att vi måste fortsätta gå i den här riktningen om EU ska vara hållbart på längre sikt.

Vi är inte heller i mål än. Nu ska medlemsländerna förhandla om sitt gemensamma förslag med EU-kommissionen och EU-parlamentet för att nå en slutgiltig uppgörelse. Med tanke på hur framgångsrikt regeringen stått upp för den svenska modellen i EU så här långt hyser jag dock goda förhoppningar.

Jonas Attenius (S)
Kommunalråd

facebook Twitter Email