Johansson: Tryggare försäkring med individen i centrum

Jag får berättelser från många om hur de enligt Försäkringskassan anses ha en tillräcklig arbetsförmåga trots svåra sjukdomar. Jag har också i samtal med många andra fått höra hur de upplever att tryggheten har brustit och stödet varit för dåligt i sjukförsäkringen. Så ska det inte vara. Om en svår sjukdom eller stressen av en ohållbar arbetssituation tar ut sin rätt och du inte kan jobba – då ska du veta att du har ekonomisk trygghet och ett snabbt och bra stöd för att bli frisk. När du är svag måste samhället vara starkt. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Vi har gjort flera insatser för att förbättra sjukförsäkringen – höjt ersättningen, ökat möjligheterna till rehabilitering och förstärkt arbetsmiljöarbetet – men det räcker inte. Därför tar vi nu ytterligare steg.

  • Vi ska utreda tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” och hur man gör bedömning av arbetsförmåga.
  • Myndigheter behöver samarbeta. Arbetsgivare, hälso-och sjukvård och Försäkringskassan måste kommunicera med varandra.
  • Nolltolerans ska gälla inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ingen ska falla mellan stolarna.

Nu fortsätter arbetet för en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Igår kväll presenterade socialminister Annika Strandhäll nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring läs mer. Sverige ska vara ett välfärdsland som går att lita på. Sveriges unika socialförsäkringssystem är en förutsättning för att skapa ett jämlikt Göteborg. Sjukförsäkringen är en del av den svenska modellen. Så har vi byggt Sverige till ett framgångsland, där omsorg om varandra är självklar, och så ska vi fortsätta ha det.

facebook Twitter Email