Johan Büser: Yrkesprogrammen behöver förändras för att leda till jobb

Johan Büser

Johan Büser, riksdagsledamot: Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare.

Bäst i Västra Götaland är elever som gått byggprogrammet där nästan 60 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarkanden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på alla yrkesprogram. För att klara av kompetensförsörjningen i framtiden och för att samtidigt få ner den höga ungdomsarbetslösheten krävs reformer som kan vända utvecklingen. Tanken med yrkesutbildningar är att ungdomar ska kunna börja jobba direkt efter gymnasiet.

Det är allvarligt att utbildningarna lyckas så dåligt med den uppgiften. Det försvårar och försenar inte bara etableringen i vuxenlivet utan får också långsiktiga konsekvenser för både den enskilde och för samhället.. Ännu dystrare ser det ut för de ungdomar som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Det är bara 28 procent av ungdomarna etablerade på arbetsmarknaden eller studerar fem år efter avslutade gymnasiestudier.

För att fler unga ska välja ett yrkesprogram, fullfölja sin gymnasieutbildning och sedan också få ett jobb behöver ett antal reformer komma på plats.

Gymnasieskolan bör göras obligatorisk. Att göra skolformen obligatorisk sätter press på skolan att förbättra kvaliteten på utbildningen så att alla elever klara sig.

Högskolebehörigheten på yrkesprogrammen måste återinföras. Sedan högskolebehörigheten togs bort med den nya gymnasiereformen från 2011 störtdök det redan låga söktrycket till programmen från 33,6 procent till 27,1 procent. Vill vi rusta dagens unga för morgondagens arbetsmarknad har vi inte råd med några stängda dörrar eller återvändsgränder.

Ge branscherna större inflytande. Bara när skola och arbetsliv arbetar tillsammans kan vi få högkvalitativa yrkesutbildningar som eleverna söker, slutför och som i slutändan leder till jobb.

facebook Twitter Email