Höstdistriktskongress 2013

På lördag träffas sisådär 300 engagerade göteborgska socialdemokrater för att diskutera och planera för det viktigaste vi har: framtiden!

Vi socialdemokrater har i hög grad medverkat till att lyfta Göteborg. Från att ha uppfattats som en tung, grå industristad utan framtid är vi i dag navet i en kunskaps- och tillväxtregion med stora möjligheter att utvecklas ytterligare. Men vi är inte nöjda. Vi ser att vi fortfarande står inför stora utmaningar. Skolan ger inte alla barn de bästa förutsättningarna. Segregationen är ett hot mot sammanhållning i staden och ger människor sämre möjligheter. Bostäderna räcker inte till alla som vill bo och studera eller jobba i vår stad.

Vi är övertygade om att politik gör skillnad. Utan en socialdemokratisk politik som fördelar resurser efter behov hade skolan sannolikt haft än större problem. Utan stora investeringar i idrottsanläggningar, mötesplatser och feriejobb hade fler ungdomar riskerat att hamna utanför. Utan beslut om en omställning till mer hållbara transportsystem hade utvecklingen av näringslivet i regionen äventyrats.

Nu fortsätter vi ta oss an utmaningarna för framtiden. Göteborg behöver fler jobb, bättre jobb och nya och växande företag. Vi behöver utveckla skolan för att den ska kunna leva upp till våra högt ställda mål om att alla elever ska få den stimulans och det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Vi behöver anstränga oss ännu mer för att fler bostäder ska byggas så att alla som vill flytta hit eller flytta hemifrån kan få en bra bostad.

Under året har många av oss som är medlemmar i Socialdemokraterna Göteborg i forumgrupper och på andra ställen varit aktiva med att ta fram idéer om hur vi under nästa mandatperiod ska gå tillväga för att nå nästa nivå. Och på lördag grupparbetar vi oss fram till de bästa lösningarna, de klokaste prioriteringarna och de mest kreativa förslagen med utgångspunkt i det arbete som redan gjorts.

Jag ser verkligen fram emot en inspirerande, engagerande och energisk heldag i framtidens tecken. Vi ses på lördag!

Anna Johansson

facebook Twitter Email